Navigácia

Obsah

Prevzatie rozhodnutí - miestne dane a poplatky

Typ: ostatné
daneObec Melčice-Lieskové ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady oznamuje daňovníkom, že si môžu prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na Obecnom úrade od stredy 15. mája 2019.

Obec Melčice-Lieskové ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady oznamuje daňovníkom, že si môžu prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na Obecnom úrade od stredy 15. mája 2019.
Po prevzatí rozhodnutí môžete dane a poplatky uhradiť:

- v hotovosti na obecnom úrade, počas úradných hodín (každý pracovný deň okrem utorka)

- poštovou poukážkou,

- alebo bankovým prevodom  na účet obecného úradu, uvedený v rozhodnutí.

Upozorňujeme daňovníkov aby dodržali termíny splátok, ktoré sú do 45 dní od prevzatia rozhodnutia.

Pri nedodržaní termínov splátok bude daňovníkovi vyrubený sankčný úrok za každý deň omeškania platby a daňové nedoplatky budú vymáhané prostredníctvom exekútorského úradu.


Vytvorené: 14. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2019 15:19
Autor: MH