Obsah

Obecná knižnica Jána Smreka

Kontakt:
Obecný úrad Melčice-Lieskové
Ing. Janka Jančová
tel. č. 032/64 902 98

Obecná knižnica Jána Smreka

Otváracia doba :
Streda 14.30 hod.- 16.30 hod

Zodpovedná:

Ing. Janka Jančová

 

P  R  I  P  R  A  V  U  J  E  M  E . . .

 

MAREC - MESIAC KNIHY:  Návštevy knižnice - žiakov Základnej školy s materskou školou  Jána 

                                                 Smreka Melčice - Lieskové

 

ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIA PRE DETI: (presné termíny budú zverejnené)

 

Marec s Pinocchiom

Apríl s Včielkou Majou

Máj s Jožkom Pletkom

Jún so Škaredým káčatkom

Júl s tromi prasiatkami

August s Dankou a Jankou

September s Maťkom a Kubkom

Október s Ferdom Mravcom

 

 

ROZPRÁVKOVÁ NOC V KNIŽNICI: počas letných prázdnin