Navigácia

Obsah

Odborné ambulancie

Trenčín

Nové Mesto nad Váhom

Odborné ambulancie - Trenčín

Sonografická ambulancia
Dr. Marečková- oproti reštaurácii Perla- Legionárska ul. telef. 0904929205
fakultná nemocnica telef.č.: 6566758
   
Mammografia
stará PLK-Doc.Slobodníková telf.6526672, 6526673
fakultná nemocnica telf.6566383
   
Očné ambulancie:
Dr.Činčalová telef.6526768
/Javorová 36, za mostami, v blízkosti Kary/  
Dr.Hančuláková, oproti obch. domu Úspech, Zlatovecká ul. telef.: 6521769
Dr.Blašková, vojenská PLK telef. 096033378
Dr.Vidanová, Horná Sihoť, pri zim.štadione telef 7444412
   
Diabetologická ambulancia
Dr.Slivková – stará poliklinika telef. 6583025
Dr.Gabrišová – stará poliklinika  
   
Endokrinologická ambulancia
Dr.Voglová, stará PLK telef.: 6526959
Dr.Pšenčíková, kardiocentrum – Zlatovecká ul. telef.6523798
   
Hematologická ambulancia
Dr.Chovancová, fakultná nemocnica telef. 6566111
   
Ortopedická ambulancia /stará poliklinika/
Dr.Jakešová telef. 6582209
Dr.Bočkay telef.6520940
   
Gastroenterologická ambulancia
Dr.Ayazi, stará PLK telef.6400863
Dr.Hlísta, Dr.Hatala, nemocnica telef.:6566561
Dr.Bočáková, kardiocentrum /obchod. dom Úspech, Zlatovecká ul./ telef. 6523797
   
Reumatologická ambulancia /stará poliklinika/
Dr.Fabianová telef.6582557
   
Chirurgická ambulancia /stará poliklinika/
Dr.Benediktová telef.: 6525510
Dr.Kohutka telef.: 6583601
   
Nová chir. ambulancia
Legionárska ul./lekáreň Ave Maria- 1.poschodie/ telef. 0915675623
ordin.hodiny  
Po 15,30–19.30h., Ut+Št+Pi 8,00–15,00hod.  
   
Neurolog.ambu­lancie
Dr.Beňo, MedikCentrum /Zlatovecká ul., proti ČSAD/ telef.:6580079
Dr.Vranková, vojenská PLK /oproti Keramoprojektu/ telef.:6401733
Dr.Mrázová, stará PLK telef.: 6582250
Dr.Adamovičová, oproti vrátnice nemocnice- nad novou lekárňou telef.:6401547
   
Urologické ambulancie
Dr.Sokol, na Piaristickej ul. 8, vedľa býval. domu Pionierov telef.: 6524082
Dr.Prištic, MedikCentrum, Zlatovecká ul., ČSAD telef. :6400795
   
Interné ambulancie
Dr.Vogl, MedikCentrum, Zlatovecká ul., ČSAD telef.: 6526748
Dr.Širilová, stará PLK telef.: 6581955
Dr.Benedikt, stará PLK telef.: 6583567
Dr.Rybárová, oproti vchodu nemocnici, nad novou lekárňou telef.: 6521351
   
Geriatrická ambulancia
Dr.Mošková, Opatovská 3, Sihoť, obchod. dom Radegast telef.: 7430699
Dr.Chudá Stela, oproti Keramoprojektu,  
   
Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia
Dr.Dubačová, Staničná 8, v areáli sídliska Kvetná, býv. materská škôlka telef.: 6583145
Dr.Sameková, Bezručova 1012 telef.: 6526 456
Dr.Burešová, fakultná nemocnica, stredu 10,00–12,00hod. telef.: 6566666
   
Kožné ambulancie
Dr.Chlapíková, stará PLK telef.: 6520822
Dr.Plesníková, Sihoť, oproti zim.štadiona telef.6556030
Dr.Bobocká, ambulancia oproti vchodu do nemocnice telef.: 6491054
Dr.Križanovič, kardiocentrum telef.: 6529555
Dr.Radosová, obch.dom Južanka telef.: 6526267
   
Kardiologická ambulancia
kardiocentrum, vedľa obchod. domu Úspech, Zlatovecká ul.,
Dr.Gallovičová, Dr.Loviška, Dr.Litvínová telef.: 6528702
Dr.Adamovič Ľubomír, Merina telef.:7414718
   
Psychiatrické ambulancie
Dr.Šedivá, MedikCentrum telef.: 6526087
Dr.Hlavatý, Palackého ul. telef.: 7440908
Dr.Bulková, Palackého ul. telef.: 7430049
   
Alergolog.ambu­lancie
Dr.Klčová, Južanka telef.:6527044
Dr.Nádvorníková, stará PLK telef.: 6400977
   
Poradňa pre odvykanie fajčenia
Mgr. Andrea Hölgyeová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4 Telefón: 032/650 95 37
   
Logopedická ambulancia
PaedDr. Božena Jankovská, Na Vinohrady 11 telef.: 6583063
   
Cievna ambulancia
Dr.Novák, chir.ambulancia fakultná nemocnica telef.: 6566424, iba streda 10.00–12,00hod.
   
Infekčná ambulancia
fakultná nemocnica- budova interného odd., 4.poschodie telef.: 6566382
   
ORL ambulancia
Dr.Urbanová, stará PLK telef.: 6582404
Dr.Prekop, kardiocentrum telef.:6401745
   

Spracovala: MUDr. Orechovská
Aktuálne ku dňu: 1.09.2008

 


 

Odborné ambulancie - Nové Mesto nad Váhom

Diabetologická ambulancia /smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
Dr.Ehsan telef.: 77110577
Dr.Vadinová telef.: 7740460
   
Endokrinologická ambulancia /smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
Doc.Dr.Bielik Ján , CSc. telef.: 7710411
   
Hematologická ambulancia /smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
Dr.Kováčová telef.: 7740354
   
Ortopedická ambulancia /stará poliklinika – pri Bille/
Dr.Centový telef.:7740448
   
Gastroenterolo­gická ambulancia /nemocnica/
Dr.Černok telef.:7740330
   
Reumatologická ambulancia /nemocnica- prechod cez LSPP/
Dr.Hauptvoglová telef.:7740342
   
Chirurgická ambulancia /pri želez.stanici, Piešťanská ul., oproti hotelu Javorina/
Dr.Samek, telef.: telef.:7430924
Dr.Podmajerský, PLK telef.:7740468
   
Neurolog.ambu­lancia
Dr.Velecký, nemocnica telef.: 7740348
Dr.Dobiáš, /pri želez.stanici, Piešťanská ul., oproti hotelu Javorina/ telef.: 7430241
   
Urologická ambulancia /smer od želez.stanice k nemocnici– bývalé jasle/
Dr.Plesník telef.: 7740320
   
Interné ambulancie
Dr.Podmajerska, PLK telf.:7740440
Dr.Fraňová, býv.jasle pri nemocnici  
Dr.Mastráková, pri techn.službách, Klčov ául.., telef.: 7713941
Dr.Janovicová telf.-: 7716655
Dr.Repíková, nemocnica telef.:7740441
   
Kožné ambulancie
Dr.Šorfová- oproti nemocnice telf.- 7740387
Dr.Dolinská, RD pri železn.stanici telef.- 7717828
   
Cievna ambulancia
Dr.Figurová, pri Palme telef.- 7433927
   
Alergolog.ambu­lancia
Dr.Ulahelová, PLK telef.7740441
   

 

Spracovala: MUDr. Orechovská
Aktuálne ku dňu: 1.09.2008