Navigácia

Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v časti Melčice

V miestnej časti obce Melčice pred piatimi rokmi vznikla jednota dôchodcov Slovenska.

Na začiatku bolo prihlásených 63 členov. Každý rok sa hlásili ďalší členovia a v roku 2007 máme 74 členov.

Seniori majú možnosť sa zúčastňovať rôznych aktivít, pokiaľ im to zdriavie dovolí. Dva krát v roku sa stretávajú členovia na vyhodnocovacích a predvianočných posedeniach, ktoré spríjemňujú deti a žiaci z miestnej základnej školy s materskou školou a členky súboru kolovrátok.

Mnohí členovia sa zúčastňujú predvádzacích akcií spojených s kultúrnymi akciami a programami. Takisto sa zapájaú do aktivít poriadaných OO JDS v Trenčíne. V zimnom období si posedíme pri čítaní a besede nad zaujímavou knihou.

V jarnom a letnom období sa venijú turistike do blízkeho okolia a cvičia JOGU v obci. Zdatnejší seniori sa zúčastňujú cyklotúr.

Členovia pomáhajú aj pri úprave miestneho cintorína a nezabúdajú ani na chorých a bezvládnych občanov.

Ak Vás zaujali činnosti, staňte sa aj Vy členmi našej jednoty dôchodcov.

Informácie o našich akciách sa vyhlasujú obecným rozhlasom a osobným pozvaním.

Výbor JDS:

Predsedníčka: Božena Kováčiková
Podpredsedníčka: Libuša Minárčicová, Marta Janegová
Tajomníčka: Anna Malíková
Pokladníčka: Eva Fabianová
Členovia: Zuzana Šikudová, Ján Pelech
Revízna komisia: Mária Vašková, Želmíra Staňáková, Pavol Plesnivý