Navigácia

Obsah

Tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

ohlasenie_drobnej_stavby.pdf

Ohlásenie zmeny užívania stavby

ohlasenie_zmeny_uzivania_stavby.pdf

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Melčice-Lieskové

oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.pdf

Prehlásenie o stavebnom dozore

prehlasenie_o_stavebnom_dozore.pdf

Žiadosť o odstránenie stavby

ziadost_o_odstranenie_stavby.pdf

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

ziadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf

Stránka

  • 1