Faktúry 2012

Faktúry 2012

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Faktúry 2012

2012

Faktúra za uloženie odpadu - akcia rekonštrukcia ZŠ

DF2012-1.pdf

Faktúra za vývoz fekálií zo Svadobky

DF2012-2.pdf

Faktúra za ročnú údržbu programu mzdy

DF2012-3.pdf

Faktúra za telefonne poplatky za 12/2011

DF2012-4.pdf

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-5.pdf

Faktúra za telefonne poplatky za 12/2011

DF2012-6.pdf

Faktúra za správu výpočt.techniky za l-3/2012

DF2012-7.pdf

Faktúra za prepravu KO a prenájom nádob za 12/2011

DF2012-8.pdf

Faktúra za zneškodnenie KO za 12/2011

DF2012-9.pdf

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera - kopilitu zo stavby "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-10.pdf

Faktúra za vyúčtovanie EE za obdobie od 1.1.2011-31.12.2011

DF2012-11.pdf

Faktúra za vyúčtovanie EE za dom č. 214 od 1.1.2011-31.12.2011

DF2012-12.pdf

Faktúra za mobilný telefon O2 za 12/2011

DF2012-13.pdf

Faktúra za vyúčtovanie EE za KD a svadobku za rok 2011

DF2012-14.pdf

Faktúra za vyúčtovanie EE v Požiarnej zbrojnici za rok 2011

DF2012-15.pdf

Faktúra za telefonne hovory za 12/2011

DF2012-16.pdf

Faktúra za dodávku a montáž snehových zádrží na stavbu "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ - telocvičňa"

DF2012-17.pdf

Faktúra za odber vody za Dom smútku a Dom Dolina

DF2012-18.pdf

Faktúra za odber vody za kultúrny dom od 8.12. 2011 do 9.1.2012

DF2012-19.pdf

Faktúra za vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO za 12/2011

DF2012-20.pdf

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK