Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Komisie

Komisia finančná :

Predsedkyňa komisie: Mgr. Monika Mizeráková                                         

Členovia: Ing. Branislav Fabian (poslanec)

                 Eva Ištoková, Melčice - Lieskové č. 447

                 Ing. Viera Hladká, Melčice - Lieskové č. 437

Tajomníčka: Milota Habdáková

 

Komisia výstavby, pôdohospodárstva a životného prostredia:

Predseda komisie: Igor Kotásek

Členovia: Roman Mlčúch (poslanec)

                  Ing. Roman Hill, Melčice - Lieskové č. 380

                  Ing. Zdenko Kopunec, Melčice - Lieskové č. 236

                  Ing. Vilam Beták, Melčice - Lieskové č. 299

Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

 

Komisia kultúry, školstva a športu:

Predseda komisie: Peter Fabian

Členovia: Daniela Vančová (poslankyňa)

                  Ján Škulavik (poslanec)

                  Igor Kotásek (poslanec)

                  Juraj Mizerák, Melčice - Lieskové č. 122

                  Sabina Birasová, Melčice - Lieskové č. 487

                  Bc. Petra Fabianová, Melčice - Lieskové č. 398

                  Monika Rašičová, Melčice-Lieskové č. 114

Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná:

Predsedkyňa komisie: Mgr. Daniela Vančová

Členovia: Monika Rašičová (poslankyňa)

                  Oľga Kovačechová, Melčice - Lieskové č. 305

                  Mgr. Eva Bebjaková - Melčice - Lieskové č. 499

                 Jozef Mizerák, Melčice - Lieskové č. 173

Tajomníčka: Ing. Janka Jančová

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie: Ing. Branislav Fabian

Členovia:  Igor Kotásek (poslanec)

                   Mgr. Daniela Vančová (poslankyňa)