Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Poslanci

 

poslanci

1.

Branislav FABIAN , Ing. – Melčice – Lieskové č. 125

2.

Peter FABIAN – Melčice – Lieskové č.  398

3.

Igor KOTÁSEK – Melčice – Lieskové č. 87

4.

Monika MIZERÁKOVÁ, Mgr. – Melčice – Lieskové č. 276

5.

Roman MLČÚCH – Melčice – Lieskové č. 555

6.

Monika RAŠIČOVÁ – Melčice – Lieskové č. 114

7.

Zdenko KOPUNEC, Ing. – Melčice – Lieskové -  236

8.

Ján ŠKULAVIK – Melčice – Lieskové č.  77

9.

Daniela VANČOVÁ, Mgr. – Melčice – Lieskové č. 259

    

Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií OZ