Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Starosta obce

Starosta obce

Mgr. Katarína Remencová

Postavenie:

1) Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

2) Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

3) Vykonáva obecnú správu.

4) Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5) Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6) Má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva.

7) Rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

8) Udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach.

9) Riadi obecný podnik.

10) Má sistačné právo.


 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

 

spomienka

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
2