Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Faktúry 2011

Faktúry 2011

2011

Faktura voda

DF2011-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,32 kB

faktúra za vodu

DF2011-02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,56 kB

Faktúra za el. energiu

DF2011-03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,42 kB

Faktura za odhŕňanie snehu

DF2011-04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,21 kB

záloha za odber zemného plynu

DF2011-05.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,72 kB

vyúčtovanie EE za rok 2010

DF2011-06.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,12 kB

vyúčtovanie EE za rok 2010

DF2011-07.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,85 kB

nedoplatok za EE rok 2010

DF2011-08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,53 kB

faktúra za telefonne prístroje a internet

DF2011-09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,87 kB

faktúra za vodu Dom Dolina

DF2011-10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,04 kB

faktúra za vodu Dom smútku Melčice

DF2011-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,5 kB

faktúra za ročnú údržbu programu MZDY

DF2011-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,28 kB

faktúra za knihy do knižnice

DF2011-13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,62 kB

faktúra - správa výpočtovej techniky

DF2011-14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,74 kB

faktúra za miestne telefonny hovory

DF2011-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,04 kB

faktúra za odvoz KO a nájom nádob

DF2011-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,47 kB

faktúra za uloženie KO

DF2011-17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,82 kB

záloha za EE za 1_2011

DF2011-18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,63 kB

faktúra za stravné lístky na 1.kvartál 2011

DF2011-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,15 kB

faktúra za benzín do odhrňača snehu

DF2011-20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,17 kB

faktúra za matričné tlačivá

DF2011-21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,05 kB

faktúra za publikáciu pre poslancov

DF2011-22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,72 kB

vyúčtovanie za zemný plyn za rok 2010

DF2011-23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,54 kB

faktúra za vyúčtovanie zemného plynu rok 2010

DF2011-24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,05 kB

faktúra za výmenu ističov

DF2011-25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,41 kB

faktúra za demontáž vianočnej výzdoby

DF2011-26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,58 kB

faktúra za školenie v mzdovej oblasti

DF2011-27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,25 kB

faktúra za seminár : Osvedčovanie podpisov

DF2011-28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,53 kB

faktúra za vodu na Zdravotné stredisko

DF2011-29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,62 kB

faktúra za vodu Kultúrny dom

DF2011-30.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,78 kB

faktúra za vodu OÚ a lekáreň

DF2011-31.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38 kB

faktúra za odhrňanie snehu po obci

DF2011-32.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,45 kB

záloha za odber zemného plynu

DF2011-33.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,56 kB

faktúra za miestne telefonne hovory

DF2011-34.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,77 kB

faktúra za mobil

DF2011-35.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,41 kB

faktúra za úhradu pripojovacieho poplatku

DF2011-36.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,18 kB

faktúra za telefonne poplatky

DF2011-37.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,49 kB

faktúra za odvoz komunálneho odpadu

DF2011-38.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,46 kB

faktúra za reinštaláciu verzií 2010

DF2011-39.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,72 kB

za prepravu KO a prenájom nádob

DF2011-40.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,97 kB

faktúra za zneškodnenie odpadu

DF2011-41.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,31 kB

faktúra za vývoz fekálií

DF2011-42.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,3 kB

faktúra za EE

DF2011-43.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,14 kB

faktúra za plátno k projektoru, projektor a diktafón

DF2011-44.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,28 kB

faktúra za multifunkčné zariadenie Toshiba

DF2011-45.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,57 kB

za publikáciu Miestna samospráva

DF2011-46.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,95 kB

publikácia Kompetencie a úlohy územnej samosprávy

DF2011-47.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,58 kB

za prekladanie panelov autožeriavom na ceste Melčice-Dolina

DF2011-48.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,12 kB

benzín 11,04 l do odhrňača snehu

DF2011-49.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,57 kB

poplatok za mobilný telefon

DF2011-50.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,58 kB

za licenciu na verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase

DF2011-51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,04 kB

poistenie majetku školy

DF2011-52.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,57 kB

za činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za 12/2010

DF2011-53.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,42 kB

za činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za 01/2011

DF2011-54.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,89 kB

faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

DF2011-55.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,72 kB

údržba MK - pohotovosť

DF2011-56.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,42 kB

za tovar - občerstevnie na fašiangovú zábavu

DF2011-57.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,68 kB

faktúra za miestne telefonne hovory

DF2011-58.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,52 kB

poplatok za telefon

DF2011-59.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,92 kB

faktúra za vývoz splaškových vôd z budovy Svadobka

DF2011-60.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,69 kB

faktúra za vývoz odpadu a prenájom nádob za 2/2011

DF2011-61.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,37 kB

faktúra za zneškodnenie odpadu 14,78 t za 2/2011

DF2011-62.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,94 kB

faktúra za vývoz a zneškodnenie 1,59 t veľkoobjemový kontajner

DF2011-63.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,21 kB

faktúra za činnosť bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za 2/2011

DF2011-64.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,93 kB

záloha za dodávku EE za obdobie 3/2011

DF2011-65.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,52 kB

faktúra za opravu motora JIKOV

DF2011-66.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,59 kB

faktúra za opravu obecného rozhlasu

DF2011-67.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,24 kB

faktúra za EE od 1.1.2011-3.3.2011 verejné osvetlenie Lieskové

DF2011-68.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,61 kB

faktúra za EE od 4.3.2011 do 31.3.2011 verejné osvetlenie Lieskové

DF2011-69.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,96 kB

faktúra za kancelárske potreby

DF2011-70.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,5 kB

faktúra za EE verejné osvetlenie Dolina

DF2011-71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,73 kB

faktúra za EE Dom Dolina

DF2011-72.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34 kB

faktúra - za zálohu za EE DS Lieskové, VO Dolina, požiarna zbrojnica

DF2011-73.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,93 kB

faktúra za preplombovanie merania EE Obecný úrad

DF2011-74.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,65 kB

faktúra za preplombovanie merania EE Zdravotné stredisko

DF2011-75.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,94 kB

faktúra za preplombovanie merania VO Melčice

DF2011-76.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,9 kB

faktúra za preplombovanie merania PO

DF2011-77.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,11 kB

faktúra za preplombovanie merania EE Obecný úrad

DF2011-78.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,68 kB

faktúra za preplombovanie merania EE MŠ Melčice

DF2011-79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,13 kB

faktúra za preplombovanie merania EE VO Lieskové

DF2011-80.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,31 kB

faktúra za preplombovanie merania EE II.MŠ Lieskové

DF2011-81.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,67 kB

faktúra za preplombovanie merania EE KD

DF2011-82.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,03 kB

faktúra za preplombovanie merania EE VO Dolina

DF2001-83.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,1 kB

faktúra za preplombovanie merania EE obchod Dolina

DF2011-84.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,81 kB

faktúra za preplombovanie merania EE Dom smútku Lieskové

DF2011-85.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,88 kB

faktúra za preplombovanie merania EE Dom Dolina

DF2011-86.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,87 kB

faktúra za predplatné časopisu

DF2011-88.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,88 kB

faktúra za publikáciu ALMANACH

DF2011-89.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,94 kB

faktúra za mobilný telefon

DF2011-90.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,91 kB

faktúra za odborné publikácie

DF2011-91.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,72 kB

faktúra za zálohu na odber zemného plynu

DF2011-92.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,11 kB

faktúra v zmysle Zmluvy o dielo za údržbu miestnych komunikácií

DF2011-93.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,71 kB

faktúra za telefón za 4/2011

DF2011-94.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,01 kB

faktúra za telefonne hovory za 3/2011

DF2011-95.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,3 kB

faktúra za opravu obecného rozhlasu

DF2011-96.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,42 kB

faktúra za servis výpočtovej techniky

DF2011-97.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23 kB

faktúra za benzín - aktivačné práce

DF2011-98.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,87 kB

vyúčtovanie EE za Verejné osvetlenie Melčice od 1.1. do 1.4.2011

DF2011-100.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,73 kB

faktúra za prepravu odpadu a prenájom nádob za 3/2011

DF2011-101.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,69 kB

faktúra za zneškodnenie odpadu

DF2011-102.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,51 kB

faktúra za veľkoobjemové kontajnery - preprava a zneškodnenie

DF2011-103.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,05 kB

faktúra za koleso na príves k malotraktoru

DF2011-104.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,63 kB

faktúra za zálohu za dodávku EE na 4/2011

DF2011-105.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,61 kB

faktúra za stravné lístky za marec-jún 2011

DF2011-106.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,91 kB

faktúra za mobil

DF2011-107.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,46 kB

faktúra za zneškodnenie a prepravu nebezpečného odpadu za 4/2011

DF2011-108.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,64 kB

faktúra za benzín do traktora na aktivačné práce

DF2011-109.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,85 kB

faktúra za mobilný telefon

DF2011-110.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,75 kB

faktúra za zálohu za odber zemného plynu na 5/2011

DF2011-111.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,23 kB

faktúra za opravu verejného osvetlenia a vybudovanie osvetlenia kostola v Melčiciach

DF2011-112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,51 kB

druhá strana faktúry za opravu verejného osvetlenia

DF2011-112-2strana.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,33 kB

faktúra za prepravu a dodávku štrku na vybudovanie zberného miesta KO pri ZŠ

DF2011-113.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,44 kB

faktúra za telefónne hovory za 4/2011

DF2011-115.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,13 kB

faktúra za telefónne prístroje a internet

DF2011-116.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,56 kB

faktúra za benzín 22,37 l - aktivačné práce

DF2011-117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,13 kB

faktúra za odber vody v Kultúrnom dome

DF2011-118.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,58 kB

faktúra za odber vody Dom Dolina

DF2011-119.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,35 kB

faktúra za občerstvenie na akciu "Súťaž v prednese poezie a prozy"

DF2011-120.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,99 kB

faktúra za prepravu odpadu a prenájom nádob

DF2011-121.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,73 kB

faktúra za zneškodnenie odpadu

DF2011-122.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,14 kB

faktúra za vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnerov

DF2011-123.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,84 kB

faktúra za vývoz fekálií v svadobke

DF2011-124.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,88 kB

faktúra za odber vody

DF2011-125.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,15 kB

faktúra za odber vody Svadobka

DF2011-126.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,26 kB

záloha za dodávku EE na obdobie 5/2011

DF2011-127.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,5 kB

faktúra za korčuľovanie od 6.11.2010 do 26.3.2011

DF2011-128.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,8 kB

faktúra za odbornú literatúru Verejné obstarávanie

DF2011-129.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,89 kB

faktúra za vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany

DF2011-130.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,07 kB

faktúra za asfaltérske práce

DF2011-131.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,85 kB

faktúra za benzín na kosenie verejných priestranstiev

DF2011-134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,57 kB

faktúra za občerstvenie na stradičné Stavanie mája

DF2011-133.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,07 kB

faktúra za kontrolu komínov + revízia

DF2011-136.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,79 kB

faktúra za mobilný telefon 5/2011

DF2011-137.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,02 kB

faktúra za práce žeriavom - stavanie mája

DF2011-138.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,37 kB

faktúra za odber zemného plynu na 6/2011

DF2011-139.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,89 kB

opravná faktúra za I.MŠ č. 214

DF2011-140.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,91 kB

opravná faktúra za EE za 1 MŠ č. 214

DF2011-141.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,17 kB

faktúra za čistenie zberných šácht okolo miestnych komunikácií

DF2011-142.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,45 kB

faktúra za fotovalec do tlačiarne Lexmark E250

DF2011-143.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,34 kB

faktúra za čistenie potoka v Lieskovom a odvoz naplaveného odpadu

DF2011-144.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,13 kB

Opravná faktúra za EE za č. 214 1.MŠ

DF2011-145.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,16 kB

faktúra za benzín do kosačiek 45,38 l

DF2011-146.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,23 kB

faktúra - záloha za dodávku EE na 6/2011

DF2011-147.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,46 kB

faktúra za EE za 1.6/2011 v KD a svadobke

DF2011-148.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,93 kB

faktúra za EE za 1-6/2011 v 1.MŠ

DF2011-149.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,07 kB

faktúra za telefonne hovory

DF2011-150.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,41 kB

faktúra za prepravu odpadu a prenájom nádob za 5/2011

DF2011-151.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,79 kB

faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu za 5/2011

DF2011-152.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,17 kB

faktúra za prepravu a zneškodnenie odpadu VOK 5/2011

DF2011-153.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,36 kB

faktúra za divadelno-šermiarske vystúpenie na MDD

DF2011-154.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,91 kB

faktúra za opravu verejného osvetlenia

DF2011-155.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,87 kB

faktúra za verejný prenos zvukových záznamov

DF2011-156.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,82 kB

faktúra za verejné obstarávanie na "rekonštrukciu ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové"

DF2011-157.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,31 kB

Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov pre MŠ

DF2011-158.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,58 kB

faktúra za opravu obecného rozhlasu

DF2011-159.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,65 kB

faktúra za auditorské služby za rok 2010

DF2011-160.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,28 kB

ročná údržba softweru pre matriku

DF2011-161.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,31 kB

faktúra za služby bezpečnostného technika a technika PO za 5/2011

DF2011-162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,76 kB

faktúra za mobilný telefon

DF2011-163.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,38 kB

faktúra za náhradné diely do kosačiek

DF2011-164.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,14 kB

Faktúra za náhradné diely do bubnovej kosačky

DF2011-165.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,57 kB

Faktúra za doplnenie bezdrôtového rozhlasu v obci

DF2011-166.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,23 kB

faktúra za benzín do kosačiek

DF2011-167.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,04 kB

faktúra za rekonštrukciu ozvučenia Domu smútku Melčice

DF2011-168.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,65 kB

Faktúra - záloha za EE na 6/2011

DF2011-169.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,64 kB

faktúra za darčeky pre predškolákov

DF2011-170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,33 kB

faktúra za telefonne hovory 6/2011

DF2011-171.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,97 kB

faktúra za kontrolu hasiaciach prístrojov

DF2011-172.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,22 kB

vyúčtovanie EE verejné osvetlenie Mlyny

DF2011-173.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,7 kB

Storno faktúra k faktúre číslo 7180441266

DF2011-174.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,81 kB

záloha za odber zemného plynu na 7/2011

DF2011-175.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,67 kB

faktúra za SiM kartu do mobilného telefonu

DF2011-176.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,37 kB

faktúra za náhradné diely do krovinorezu

DF2011-177.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,6 kB

faktúra za správu výpočtovej techniky za 7-9/2011

DF2011-178.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,41 kB

faktúra za telefonne poplatky

DF2011-179.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,8 kB

faktúra za organizáciu kultúrneho podujatia "Melčicko-Lieskovský ELÁN"

DF2011-180.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,32 kB

faktúra za 22,09 l benzínu do kosačiek

DF2011-182.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,09 kB

faktúra za odvoz KO a prenájom nádob za 6/2011

DF2011-183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,64 kB

faktúra za zneškodnenie KO za 6/2011

DF2011-184.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,08 kB

faktúra za prepravu a zneškodnenie veľkoobjemového kontarjnera

DF2011-185.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,29 kB

záloha za EE na mesiac 7/2011

DF2011-186.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,87 kB

faktúra za produktové balíčky 932

DF2011-187.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,52 kB

faktúra za stravné lístky na 7-9/2011

DF2011-188.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,58 kB

faktúra za telefonne hovory za 6/2011

DF2011-189.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,15 kB

faktúra za vypracovanie PD na úpravu priestorov MŠ v budove ZŠ s MŠ

DF2011-190.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,35 kB

faktúra za vybavenie priestorov kuchyne Svadobky v Lieskovom.

DF2011-192.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,41 kB

faktúra za vývoz fekálií v Svadobke

DF2011-193.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,19 kB

faktúra za knihy do knižnice

DF2011-194.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,85 kB

faktúra za prerábku elektrickej inštalácie na montáž šporáka v kuchyni Svadobky

DF2011-195.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,27 kB

faktúra za knihy do knižnice

DF2011-196.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,06 kB

faktúra za zabezpečenie športovo-kultúrneho podujatia dňa 16.7.2011

DF2011-197.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,54 kB

faktúra za benzín do kosačiek 36,9 l

DF2011-199.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,65 kB

faktúra za mobilný telefon

DF2011-200.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,12 kB

faktúra za kurz aranžovania k Veľkej noci

DF2011-201.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,54 kB

faktúra za dodanie a montáž hlavného ističa do svadobky v Lieskovom

DF2011-202.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,99 kB

faktúra za tekuté mydlo 5 l

DF2011-203.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,56 kB

Faktúra za opakovanú dodávku plynu na 8/2011

DF2011-205.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,64 kB

faktúra za izolovanie povalovej časti na krajčírkami č.d. 118

DF2011-206.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,96 kB

faktúra za telefonne poplatky za mesiac 7/2011

DF2011-207.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,32 kB

benzín 33,64 l do kosačiek na aktivačné práce

DF2011-208.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,63 kB

faktúra za zneškodnenie KO

DF2011-211.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,07 kB

faktúra za telefonne hovory

DF2011-212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,07 kB

faktúra za odvoz KO a prenájom nádob

DF2011-210.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,54 kB

záloha za EE na 1.MŠ č. 214

DF2011-215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,51 kB

záloha za EE na mesiac 8/2011

DF2011-216.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,13 kB

záloha za EE kultúrny dom a svadobka

DF2011-217.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,59 kB

faktúra za materiál na maľovanie svadobky, kuchyne a skladu

DF2011-218.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,1 kB

faktúra za uloženie odpadu VOK

DF2011-219.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,22 kB

faktúra za stavebné práce a odvoz odpadu v ZŠ s MŠ

DF2011-220.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,4 kB

Faktúra za banerovú plachu na propagáciu NFP z Eurofondov.

DF2011-209.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,08 kB

faktúra za benzín TEMPO PLUS 95 - 22,01 l do kosačiek

DF2011-221.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,68 kB

faktúra za toner do tlačiarne

DF2011-222.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,58 kB

faktúra za mobil

DF2011-223.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,72 kB

Faktúra za lanko do kosačky

DF2011-224.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,05 kB

faktúra za pracovnú obuv pre pracovníkov na aktivačné práce

DF2011-225.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,8 kB

faktúra za odber vody pre KD

DF2011-226.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,69 kB

faktúra za odber vody v budove Svadobka č. 444

DF2011-227.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,54 kB

faktúra za odber vody Novákovec, Zdravotné stredisko, OcÚ, lekáreň, 1.MŠ č. 214

DF2011-228.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,27 kB

faktúra za zhotovenie skrine policovej do Svadobky, obklad mahagónový do zasadačky

DF2011-229.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,53 kB

faktúra za montáž a premiestnenie vonkajšieho prijímača bezdôrotvého rozhasu v obci

DF2011-230.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,04 kB

Kroj pre kolovratok - Žitník - 39 € Pracovné oblečenie pracovníci Obec.úradu 116 €

DF2011-231.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,38 kB

faktúra za odber plynu na 9/2011

DF2011-232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,85 kB

faktúra za vodu DS Melčice, dom Dolina

DF2011-233.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,85 kB

Faktúra za telefon 8/2011

DF2011-234.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,08 kB

Faktúra za poistenie majetku Základne školy s MŠ

DF2011-236.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,18 kB

Faktúra za telefonne poplatky za 9/2011

DF2011-237.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,89 kB

Faktúra za vývoz fekálií v Svadobke

DF2011-238.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,93 kB

Faktúra za mobilný telefon O2 za 7/2011

DF2011-239.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,77 kB

Faktúra za plástové nádoby na komunálny odpad

DF2011-240.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,23 kB

faktúra za prepravu odpadu a prenájom nádob za 8/2011

DF2011-241.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,18 kB

faktúra za zneškodnenie odpadu za 8/2011

DF2011-242.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,08 kB

Faktúra za benzín do kosačiek 46,40 l

DF2011-243.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,31 kB

Faktúra za materiál a položenie plávajúcej podlahy v Materskej škole

DF2011-244.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,43 kB

faktúra za vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 8/2011

DF2011-245.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,87 kB

záloha za EE za 9/2011

DF2011-246.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,86 kB

faktúra za telefonne hovory

DF2011-247.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,89 kB

Faktúra za mobilný telefon 02 za 8/2011

DF2011-248.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,26 kB

Faktúra za nakládku a odvoz stavebného odpadu z priestorov Základnej školy

DF2011-249.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,75 kB

Faktúra za servis plynových kotlov OcÚ

DF2011-250.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,21 kB

Faktúra za pripojovací poplatok za svadobku Lieskové

DF2011-251.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,26 kB

Faktúra za zemné práce v objekte Základnej školy

DF2011-252.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,71 kB

Faktúra za DPH k poskytnutým zálohám na Rekonštrukciu MŠ podľa zmluvy

DF2011-253.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,99 kB

Faktúra za mobilný telefon

DF2011-254.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,9 kB

Faktúra za stavebný dozor na Rekonštrukciu ZŠ

DF2011-255.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16 kB

faktúra za benzín TEMPO PLUS 13,06 l

DF2011-257.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,79 kB

faktúra za predplatné odborného časopisu ˇUčtovníctvo ROPO a Obcí.

DF2011-258.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,76 kB

Faktúra za náhradné diely na kosačku

DF2011-259.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,96 kB

Faktúra za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry"

DF2011-260.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,81 kB

Faktúra za klávesy a ozvučenie obradnej miestnosti

DF2011-261.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,74 kB

Faktúra za stavebný dozor na Rekonštrukciu ZŠ s MŠ

DF2011-262.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,06 kB

Faktúra za vývoz fekálií z budovy OcÚ

DF2011-263.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,92 kB

Faktúra za zálohu na odber zemného plynu na 10/2011

DF2011-264.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,05 kB

faktúra za odvoz VOK z areálu školy - rekonštrukcia

DF2011-265.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,93 kB

faktúra za uloženie odpadu

DF2011-266.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,78 kB

faktúra za telefonné poplatky

DF2011-267.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,94 kB

faktúra za vybudovanie vodomernej šachty v objekte ZŠ

DF2011-268.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,29 kB

faktúra za práce na rekonštrukcii MŠ podľa zmluvy

DF2011-269.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,46 kB

faktúra za správu výpočtovej techniky

DF2011-270.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,65 kB

faktúra za vykonanie skúšky pitnej vody v MŠ

DF2011-271.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,8 kB

faktúra za skladané papierové utierky pre OcÚ

DF2011-272.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,05 kB

faktúra za prepravu, uloženie a prenájom veľkoobjemových kontajnerov

DF2011-273.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,89 kB

faktúra za koberec do priestorov Materskej školy

DF2011-274.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,96 kB

faktúra za benzín 34,01 l

DF2011-275.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,27 kB

faktúra za telefon

DF2011-276.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,5 kB

Faktúra za prepravu a prenájom nádob

DF2011-278.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,56 kB

Faktúra za uloženie komunálneho odpadu

DF2011-279.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,3 kB

Faktúra za mobilný telefon

DF2011-280.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,24 kB

Faktúra za samolepky na označovanie vývozu smetných nádob

DF2011-281.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,62 kB

Faktúra za uteráky pre jubilantov na Posedenie s dôchodcami

DF2011-282.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,72 kB

Faktúra za kancelárske potreby

DF2011-283.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,71 kB

Faktúra za zálohu za elektrickú energiu na lO/2011

DF2011-284.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,47 kB

Faktúra za telefonne hovory

DF2011-285.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,4 kB

Faktúra za pohostenie na akciu Posedenie s dôchodcami

DF2011-286.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,68 kB

Faktúra za pamätné listy pre jubilantov 2011

DF2011-290.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,79 kB

Faktúra za zené práce na akcii "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2011-291.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,05 kB

Faktúra za benzín 11,59 l na aktivačné práce

DF2011-292.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,63 kB

Faktúra za PD na elektroinštaláciu - rekonštrukcia ZŠ s MŠ

DF2011-293.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,31 kB

Faktúra za mobilný telefon starosta

DF2011-294.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,7 kB

faktúra za pekárenské výrobky na občerstvenie na akciu "Posedenie s dôchodcami"

DF2011-295.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,38 kB

faktúra za meranie zlolačných stavov napájacích káblov medzi budovami A a B v ZŠ s MŠ

DF2011-296.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,86 kB

Faktúra za prepravu a zneškodnenie veľkoobjemových kontajnero nebezpečných odpadov

DF2011-297.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,36 kB

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera so sklom dňa 11.10.2011

DF2011-298.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,59 kB

Faktúra za práce naviac pri vysprávke elektroinštalácie a maľovaní ZŠ s MŠ

DF2011-299.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,59 kB

Faktúra za vývoz fekálií z budovy svadobka

DF2011-300.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,6 kB

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť.

DF2011-301.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,8 kB

faktúra za hospodárske noviny

DF2011-302.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,51 kB

Faktúra za odber zemného plynu na obdobie 11/2011

DF2011-303.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,58 kB

Faktúra za stravné lístky na 4.kvartál 2011

DF2011-304.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,08 kB

Faktúra za ročný poplatok programu URBIS

DF2011-305.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,73 kB

Vyúčtovanie EE za budovu Novákovec, DS Melčice, DS Lieskové

DF2011-306.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,11 kB

Faktúra za telefonne poplatky za 10/2011

DF2011-307.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,61 kB

Faktúra za tovar na akciu "Posedenie s dôchodcami"

DF2011-308.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,71 kB

Faktúra za beton na akciu Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

DF2011-309.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,53 kB

Faktúra za telefonne poplatky za 10/2011

DF2011-310.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,46 kB

faktúra za benzín TEMPO PLUS 95 - 23,11 l

DF2011-311.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,27 kB

Faktúra za prepravu a uloženie VOK

DF2011-312.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,18 kB

Faktúra za prepravu odpadu a prenájom nádob

DF2011-313.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,01 kB

Faktúra za uloženie komunálneho odpadu

DF2011-314.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,67 kB

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera z cintorínov

DF2011-315.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,01 kB

Faktúra za uloženie odpadu z veľkoobjemových kontajnerov z cintorínov

DF2011-316.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,69 kB

Faktúra za telefonne hovory

DF2011-318.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,3 kB

Faktúra za mobil

DF2011-319.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,59 kB

faktúra za poskytnutie digitálnej ortofotomapy

DF2011-320.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,81 kB

Záloha na EE na mesiac 11/2011

DF2011-321.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,69 kB

Predplatné časopisu Obecné noviny na rok 2012

DF2011-322.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,49 kB

Faktúra za mobilný telefon ORANGE

DF2011-323.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,82 kB

Faktúra za dvojkrídlovú vitrínu pred Obecným úradom

DF2011-324.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,22 kB

Faktúra za čerpadlo použité na akcii Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

DF2011-325.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,17 kB

Faktúra za prepravu a uloženie odpadu z akcie Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

DF2011-326.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,16 kB

Faktúra za dvere a okná - prerábka MŠ

DF2011-327.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,73 kB

Faktúra za prepravu VOK - rekonštrukcia ZŠ s MŠ

DF2011-328.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,97 kB

Faktúra za kontrolu komínov

DF2011-329.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,86 kB

Faktúra - záloha za zemný plyn na obdobie 1.12.2011-18.1.2012

DF2011-330.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,43 kB

Faktúra za predplatné - My Trenčianske noviny

DF2011-331.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,43 kB

faktúra za telefonne poplatky

DF2011-332.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,41 kB

Faktúra za práce pri prerábke ZŠ .

DF2011-334.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,81 kB

Faktúra za zariadenie k internetu.

DF2011-333.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,81 kB

Faktúra za opravu VO a montáž vianočnej výzdoby

DF2011-335.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,61 kB

Poplatok za telefon za obdobie 11/2011

DF2011-336.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,02 kB

Faktúra za predplatné PRAVDA rok 2012

DF2011-337.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,27 kB

Faktúra za vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 11/2011

DF2011-338.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,27 kB

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera

DF2011-339.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,1 kB

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera

DF2011-340.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,89 kB

Faktúra za zneškodnenie KO

DF2011-341.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,9 kB

Faktúra za prepravu odpadu

DF2011-342.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,5 kB

Faktúra za benzín TEMPO PLUS 95 23,02 l.

DF2011343.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,69 kB

Faktúra za prepravu a zber stavebného odpadu "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ "

DF2011-344.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,03 kB

Faktúra za telefonne hovory za 11/2011

DF2011-345.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,35 kB

Faktúra za práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2011-346.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,07 kB

Faktúra za zneškodnenie KO "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ "

DF2011-347.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,39 kB

Faktúra za stavebné práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové "

DF2011-348.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,7 kB

Faktúra za mobilný telefon O2 za 11/2011

DF2011-349.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,28 kB

Faktúra za materiál na opravy obecného majetku.

DF2011-351.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,92 kB

Faktúra za knihy do knižnice.

DF2011-352.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,28 kB

Faktúra za dodávku strešných lát + ochranný náter 40 bm ZŠ Rekonštrukcia

DF2011-353.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,39 kB

Faktúra za štrk 16/32 10 m2

DF2011-354.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,06 kB

Faktúra za mobilný telefon ORANGE

DF2011-355.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,26 kB

Faktúra za prepravu komunálneho odpadu stavba "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2011-356.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,81 kB

Faktúra za plastový obklad na obloženie telocvične "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2011-357.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,46 kB

Faktúra za vodu od 18.8.do 8.12 za kultúrny dom

DF2011-358.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,26 kB

Faktúra za opravu obecného rozhlasu

DF2011-359.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,32 kB
Zobrazeno 1-20 z 359

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

sv

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy