Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 285
Strata  mobilného telefónu 1

Strata mobilného telefónu

Dátum: 25. 3. 2020

V časti obce Melčice sa našiel mobilný telefón. Ohláste sa telefonicky alebo e-mailom na obecnom úrade.

Pošta Melčice-Lieskové - zmena úradných hodín 1

Pošta Melčice-Lieskové - zmena úradných hodín

Dátum: 24. 3. 2020

Pošta v Melčiciach-Lieskovom bude od dnešného dňa otvorená nasledovne:

Pondelok - Piatok - od 8:00 - 11:00 hod.
- 11:30 - 14:00 hod.

MUDr. Berecová - dôležitý oznam! 1

MUDr. Berecová - dôležitý oznam!

Dátum: 24. 3. 2020

Detská ambulancia v Melčiciach-Lieskovom, MUDr. Běla Berecová príjme ihneď do zamestnania zdravotnú sestru. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0908 617 334

Zrušený vývoz elektroodpadov 1

Zrušený vývoz elektroodpadov a nebezpečných odpadov

Dátum: 18. 3. 2020

Marius Pedersen a.s. ruší s okamžitou platnosťou vývozy elektroodpadu a nebezpečného odpadu, ktoré mali v našej obci prebiehať dňa 28. marca 2020.

Vývoz objemových odpadov je v platnosti. Prosíme o zodpovedné správanie občanov pri zhromažďovaní odpadov do kontajnerov. Noste ochranné rúška, rukavice a pristupujte ku kontajnerom po jednom. Ďakujeme za pochopenie.

sms

Obecný rozhlas - zrozumiteľnosť hlásenia

Dátum: 17. 3. 2020

Obecný úrad Melčice-Lieskové žiada občanov, ktorí nerozumejú hláseniu obecného rozhlasu z dôvodu vypadávania textu, slabej počuteľnosti a iného, aby to telefonicky oznámili na obecný úrad.
Objednávka na opravu a doplnenie bezdrôtového rozhlasu bola zaslaná firme, ktorá nám rozhlasy spravuje, ale pre vyhlásenie núdzového stavu nie je možné ju v súčasnosti realizovať - viď e-mailovú komunikáciu.
Zároveň oznamujeme, že máte možnosť dať si posielať správy na mobil - stačí pracovníčke OcU nahlásiť svoje telefónne číslo.
Všetky dôležité veci, ktoré sa v obci dejú, sú zverejnené na našej webovej stránke.

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Dátum: 16. 3. 2020

V prílohe - oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.

Zbez plastov 1

Zbez plastov

Dátum: 16. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že v pondelok 16. marca 2020 bude v obci prebiehať zber plastov. Prosíme, aby ste žlté vrecia vyložili pred svoje rodinné domy.

Súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020 1

Súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020

Dátum: 13. 3. 2020

V prílohe sa nachádza súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020.

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 1

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Dátum: 13. 3. 2020

Oznam OR PZ v Trenčíne

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou 1

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou

Dátum: 13. 3. 2020

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia.
Viac info v prílohe.

#

Dôležitý oznam

Dátum: 12. 3. 2020

OZNAM
Na základe zistenia nových skutočností a po dohode so zriaďovateľom Obcou Melčice – Lieskové
žiadame rodičov, aby podľa možnosti nechali svoje deti dňa 13.3.2020 /piatok/ v domácom prostredí.
Neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. Pre tých, ktorí tak nemôžu urobiť bude vyučovanie
v tento deň v upravenom režime do 12.00 hod. Prevádzka Školského klubu detí bude do 13.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

Zatvorená materská škola 1

Zatvorená materská škola

Dátum: 12. 3. 2020

Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Trenčíne a v súčinnosti so zriaďovateľom Obcou Melčice-Lieskové, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové oznamuje, že dňa 13.marca 2020 bude materská škola zatvorená!

#

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12. 03. 2020 od 06:00 hod. na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu.
O ďalších postupoch Vás budeme informovať.

Stavebný úrad zatvorený 1

Stavebný úrad zatvorený

Dátum: 12. 3. 2020

Oznamujem Vám, že dnes 12. 03. 2020 bude stavebný úrad zatvorený!

#

Obecný úrad v piatok zatvorený !

Dátum: 11. 3. 2020

V piatok, dňa 13. marca 2020 bude Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom zatvorený, z dôvodu dezinfekčných prác.

Zatvorená knižnica 1

Zatvorená knižnica

Dátum: 11. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že knižnica bude najbližšie 2 týždne zatvorená!

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 2

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Milí občania,
v prílohe môžete nájsť Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky o karanténe.

Zrušené sväté omše 1

Zrušené sväté omše

Dátum: 10. 3. 2020

Evanjelický farský úrad v Adamovských Kochanovciach a Rímskokatolícky farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamujú občanom, že počas najbližších 2 týždňov budú zrušené sväté omše aj všetky hromadné podujatia. Opatrenie je vydané na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR.

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR -  ne vedomie 1

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR - na vedomie

Dátum: 10. 3. 2020

V prílohe Vám dávame do pozornosti verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

optika

Optika ZOOM - bezplatné meranie zraku

Dátum: 10. 3. 2020

Možnosť nechať si bezplatne odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
V piatok 13. marca 2020 pred obecným úradom, od 11:00 do 12:00 hodiny, v prípade záujmu aj dlhšie.

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu 1

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Dátum: 10. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 27. marca 2020 bude umiestnený kontajner na veľkoobjemový odpad pri budove SVADOBKA v Lieskovom, pri STAVEBNINÁCH v Melčiciach a pri DOME DOLINA.

Dňa 28. marca 2020 bude v obci prebiehať vývoz nebezpečného odpadu - odpad sa zhromažďuje za obecným úradom v čase od 8:00 - 10:00 hod.
Medzi nebezpečný odpad patrí:
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- batérie a akumulátory
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

papier

Výkup papiera

Dátum: 9. 3. 2020

Výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky - v sobotu 14. marca 2020.

#

Uprednostnime e-mailovú a telefonickú komunikáciu !!!

Dátum: 9. 3. 2020

Z dôvodu epidémie koronavírusu prosíme občanov, aby navštevovali obecný úrad a iné verejné budovy v obci len ak je to akútne a ak je potrebná ich osobná účasť pri vybavovaní. V opačnom prípade a ak je to možné, použite na vybavenie telefonickú, alebo e-mailovú komunikáciu.
Ďakujeme za pochopenie.

Zrušené členské schôdze OZ JDS 1

Zrušené členské schôdze OZ JDS

Dátum: 9. 3. 2020

Výbor ZO JDS časť Lieskové č. 11 a časť Melčice č. 22 oznamujú všetkým svojim členom, že výročné členské schôdze sa v mesiaci marec nebudú konať.

MUDr. Adriana Orechovská oznamuje zmenu harmonogramu ordinačných hodín 1

MUDr. Adriana Orechovská oznamuje zmenu harmonogramu ordinačných hodín

Dátum: 9. 3. 2020

Ambulancia MUDr. Orechovskej oznamuje, že vzhľadom na epidémiu koronavírusu mení harmonogram ordinačných hodín nasledovne:
Pacienti s akútnymi infekciami dýchacích ciest budú ošetrovaní v čase od 07:00 do 10:00 hod. Po 10:00 hod. vyšetruje ostatných pacientov bez známok infektu dýchacích ciest. Pacienti majú možnosť predpisu e-receptu, e-recept môže predpísať aj odborný lekár. Pri podozrení na koronavírus kontaktujte číslo 115, 155, 0800 221 234.

Divadelné predstavenie SND - 14. 03. 2020 1

Divadelné predstavenie SND - zrušené !!!

Dátum: 9. 3. 2020

Oznamujeme občanom, ktorí sa prihlásili na divadelné predstavenie do Slovenského národného divadla v BA, konané v sobotu 14. 03. 2020, že predstavenie je zrušené, z dôvodu zatvorenia SND. O vrátení peňazí Vás budeme informovať!

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobením koronavírusom SARS-CoV-2 1

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Dátum: 9. 3. 2020

Milí občania v prílohe Vám dávame do pozornosti usmernenie hlavného hygienika SR.

Upozornenie Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Trenčín  1

Upozornenie Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Trenčín

Dátum: 5. 3. 2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom - v prílohe!

voľby

Výsledky volieb do NR SR

Dátum: 1. 3. 2020

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 29. februára 2020.

Oznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedenia VN 1

Oznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedenia VN

Dátum: 28. 2. 2020

Spoločnosť EKOREM s.r.o. Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre ZÁPADOSLOVENSKÚ DISTRIBUČNÚ, a.s. oznamuje odstraňovanie náletových porastov a okliesňovaní stromov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme vzdušného vedenia - VN 231 Ivanovce - Veľké Bierovce v termíne od 25. 03. 2020 do 31. 12. 2021. Bližšie info v prílohe.

Zobrazeno 1-30 z 285

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

pokoj

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5