Obsah

Faktúry 2011

2011

Faktura voda

DF2011-01.pdf

faktúra za vodu

DF2011-02.pdf

Faktúra za el. energiu

DF2011-03.pdf

Faktura za odhŕňanie snehu

DF2011-04.pdf

záloha za odber zemného plynu

DF2011-05.pdf

vyúčtovanie EE za rok 2010

DF2011-06.pdf

vyúčtovanie EE za rok 2010

DF2011-07.pdf

nedoplatok za EE rok 2010

DF2011-08.pdf

faktúra za telefonne prístroje a internet

DF2011-09.pdf

faktúra za vodu Dom Dolina

DF2011-10.pdf

faktúra za vodu Dom smútku Melčice

DF2011-11.pdf

faktúra za ročnú údržbu programu MZDY

DF2011-12.pdf

faktúra za knihy do knižnice

DF2011-13.pdf

faktúra - správa výpočtovej techniky

DF2011-14.pdf

faktúra za miestne telefonny hovory

DF2011-15.pdf

faktúra za odvoz KO a nájom nádob

DF2011-16.pdf

faktúra za uloženie KO

DF2011-17.pdf

záloha za EE za 1_2011

DF2011-18.pdf

faktúra za stravné lístky na 1.kvartál 2011

DF2011-19.pdf

faktúra za benzín do odhrňača snehu

DF2011-20.pdf

Stránka