Obsah

Zmluvy 2011

2011

Zmluvy na odber EE

Zmluva1.pdf

Zmluvy na odber EE

Zmluva2.pdf

Zmluvy na odber EE

Zmluva3.pdf

Nájomná zmluva č.299

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-299.pdf

Zmluvy o pripojení EE

Zmluva_o_pripojeni_EE.pdf

Zmluva so SpSÚ

Zmluva_so_SpSU.pdf

Nájomná zmluva na hrobové miesto č 46

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-046.pdf

Dodatok Orange

Dodatok_Orange.pdf

zmluva s VÚB

zmluvy_VUB.pdf

Zmluva o dotácii

zmluvy_o_dotaciach.pdf

Nájomná zmluva o hr. miesto 300

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-300.pdf

Zmluva o dielo OHL-Obec Rekonštrukcia ZŠ NFP

Zmluva_o_dielo_OHL-Obec-Rekonstrukcia_ZS_NFP.pdf

Dodatok o odbere EE

Dodatok_ZSE.pdf

14.06.2011 -

Zmluva_o_dielo.pdf

14.06.2011 -

Zmluvy_o_dielo.pdf

Nájomné zmluvy za hr. miesto

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-301,302.pdf

Nájomná zmluva o hr. m.303

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-303.pdf

Zmluva O2

Zmluva_O2.pdf

Zmluva príkazná

zmluva.pdf

Zmluva rekonšt.MŠ

Zmluva_o_dielo_Rekonstrukcia_MS.pdf

Stránka