Obsah

Zmluvy 2011

2011

Zmluva o úvere VÚB NFP Eurofondy

zmluva_o_terminovanom_uvere_VUB.pdf

Zmluva o zálož.práve VÚB NFP Eurofondy

Zmluva_o_zriadeni_zalozneho_prava_VUB.pdf

Dohoda VÚB blankozmenka úver NFP

Dohoda_VUB_blankozmenka.pdf

Zmluva o záložnom práve VÚB NFP

Zmluva_o_zaloznom_prave_na_pohladavku_VUB.pdf

NZ o hrobové miesto č. 322

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-322.pdf

NZ o hrobové miesto č.323

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-323.pdf

NZ o hrobové miesto č. 324

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-324.pdf

Zmluva na dod.ZP RWE

Zmluva_na_dodavku_ZP_RWE.pdf

NZ na hrobové miesto č.56

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-056.pdf

Dodatok č. 1/DZ221101205330101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012053301

DZ221101205330101-scan.pdf

Dodatok č. 1/DZ221101205330101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012053301

DZ221101205330101-text.pdf

NZ na hrobové miesto č.325

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-325.pdf

Zmluva na údržbu_miestnych komunikácií od snehu zo dňa 19.10.2011

Zmluva_na_udrzbu_miestnych_komunikacii_od_snehu_2011-10-19.pdf

NZ na hrobové miesto č. 326

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-326.pdf

NZ na hrobové miesto č. 327

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-327.pdf

NZ na hrobové miesto č.328

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-328.pdf

NZ na hrobové miesto č. 329

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-329.pdf

NZ na hrobové miesto č. 332

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-330.pdf

NZ na hrobové miesto č. 331

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-331.pdf

NZ na hrobové miesto č.332

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-332.pdf

Stránka