Obsah

Zmluvy 2011

2011

NZ na hrobové miesto č. 333

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-333.pdf

NZ na hrobové miesto č. 334

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-334.pdf

NZ na hrobové miesto č. 146,147,148

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-146,147,148.pdf

NZ na hrobové miesto č. 335

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-335.pdf

zmluva o spolupráci na stavebnom úseku

Zmluva_o_spol_na_useku_stavebneho_poriadku.pdf

2012

NZ na hrobové miesto č.336

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-336.pdf

NZ na hrobové miesto č.337

najomna_zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c-337.pdf

Stránka