Navigácia

Obsah

Kontakt

Kontakty

Adresa

Obecný úrad
Melčice – Lieskové 119
913 05 Melčice – Lieskové
okres Trenčín
Slovenská republika

IČO: 00311766
FAX: 032/64 90 201

 

Starosta obce: Ing. Miroslav Matiáš
E-mail: starosta@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
Mobil: 0905 345 389
   
Ekonómka: Milota Habdáková
E-mail: obec@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
   
Matrika: Mgr. Zuzana Poláková
E-mail: matrika@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
   
Správa daní a poplatkov: Mgr. Zuzana Poláková
E-mail: kultura@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298

 

Oznámenie o úradných hodinách počas stránkových dní

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok Nestránkový deň  
Piatok 7.30 - 14.30

V čase od 12,00 – 12,30 je obedňajšia prestávka.

Mimo úradných hodín budú vybavované len naliehavé záležitosti a to prostredníctvom povereného zamestnanca obce: - pani Mgr. Zuzana Poláková - matrikárka.

Žiadame obyvateľov o dôsledné dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

Starosta obce:

Ing. Miroslav Matiáš