Navigácia

Obsah

Kontakt

Kontakty

Adresa

Obecný úrad
Melčice – Lieskové 119
913 05 Melčice – Lieskové
okres Trenčín
Slovenská republika

IČO: 00311766
DIČ: 2021079742

 

Starostka obce: Mgr. Katarína Remencová
E-mail: starosta@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
Mobil: 0905 345 389
   
Podateľňa: Ing. Janka Jančová
E-mail:

podatelna@melcice-lieskove.sk

  kultura@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
   
Ekonómka: Milota Habdáková
E-mail: obec@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
   
Matrika: Milota Habdáková
E-mail: matrika@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 90 298
   
   
   
   
   
Stavebný úrad: Jana Tuhárska, Ing. Mária Pavlíková
E-mail: stavebnyurad@melcice-lieskove.sk
Telefón: 032/64 012 84

 

Oznámenie o úradných hodinách počas stránkových dní

Pondelok 7:30 - 15:30    
Utorok Nestránkový deň    
Streda 7:30 - 17:30    
Štvrtok 7:30 - 15:30  
Piatok 7:30 - 13:30    

V čase od 12:00 – 12:30 je obedňajšia prestávka.

Mimo úradných hodín budú vybavované len naliehavé záležitosti a to prostredníctvom povereného zamestnanca obce: - pani Milota Habdáková - matrikárka.

Žiadame obyvateľov o dôsledné dodržiavanie zhora uvedených úradných hodín a stránkových dní. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.

Zároveň si Vás dovoľujeme upovedomiť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

Starosta obce:

Mgr. Katarína Remencová