Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Starosta obce

Mgr. Katarína Remencová

Postavenie:

1) Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

2) Zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám.

3) Vykonáva obecnú správu.

4) Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

5) Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6) Má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva.

7) Rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

8) Udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach.

9) Riadi obecný podnik.

10) Má sistačné právo.

OZNÁMENIA FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV:

Za rok 2018:

Za rok 2019:

Za rok 2020:

Za rok 2021:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021.pdf (3.41 MB)

Za rok 2022: 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov - za rok 2022.pdf (4.35 MB)

Za rok 2022:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností ....pdf (5.17 MB)

Za rok 2023:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.04 MB

 

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy