Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Výber jazyka

Sadzobník správnych poplatkov

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá v súlade so zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

 

tu ku stiahnutiu