Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Sadzobník správnych poplatkov

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá v súlade so zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Sadzobník správnych poplatkov.pdf (231.65 kB) - Z R U Š E N Ý

 

Sadzobník správnych poplatkov.docx (31.99 kB)