Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Životné prostredie

Eko ďalej?

Každá desiata koruna z rozpočtu obce končí v Dežericiach na smetisku a každá deviata koruna pri Váhu a v jarku na „divokých skládkach“ (ak ich budeme odstraňovať).
A budeme tých peňazí vyhadzovať viac, ak sa nespamätáme. Náklady na likvidáciu budú určite rásť. Zachráni nás SEPARÁCIA alebo TRIEDENIE.

Tento fenomén môže dokonca zarábať, ale nie bez troška práce a domácej námahy. V každej domácnosti by sa mali v budúcnosti deliť odpady minimálne na papier, sklo, plasty, kovové obaly a biologický odpad. Vzhľadom na to, že vyseparovaním jednotlivých zložiek odpadu, ktoré vo forme druhotných surovín môžeme predať sa objem odpadu, ktorý musíme zneškodniť uložením na skládke môže znížiť až o polovicu a určite tým ušetríme.
Cieľ je jasný, už iba poznať kľukatú a zahmlenú cestu, ktorá k nemu vedie.

Tu je parketa pre našich volených poslancov, ktorí by mali na zastupiteľstve tlmočiť prianie väčšiny občanov a nie iba svoje alebo rodinné názory.

Je viacero riešení, napríklad:
1.) zakúpiť veľkoobjemové kontajnery a do týchto postupne prinášať vyseparované zložky
2.) zväčšiť počet súčasných menších kontajnerov, ktoré máme v nájme
3.) rozdať do domácností, za odplatu, rôznofarebné vrecia a tieto v určitých periódach vyvážať priamo z domácností, pri kontrole kvality separácie.

Určite Vás napadne ešte viac riešení. Čakáme na ne!!!

Nedá mi nespomenúť ešte doterajší spôsob. Počul som – „… nech je starosta rád, že mu to tam nesiem!! “ ( sklo, plasty…) ja som rád a ešte určite pár , ktorí tam tie NESTLAČENÉ FĽAŠE dajú, ale mohlo by sa nás tešiť 4-krát viac, ak by to tí pred vami postláčali a povkladali do vnútra kontajnera.
Poriadok v obci nehovorí iba o starostovi, ale aj o inteligencii občanov, ktorí v nej žijú.
Priniesť igelitku a položiť ju ku kontajneru je iba časť práce, ďalšiu musí vykonať niekto iný alebo vietor vaše snaženie celkom zničí.
A ešte jeden fenomén „ divé kôpky odpadov „, ktoré naši „ poriadku milujúci „ občania pod rúškom noci poodvážajú niekoľko stoviek metrov od svojich vyupratovaných domovov. Im to okamžite pomohlo, obci a katastru uškodilo – a nie iba vzhľadovo. Niektoré ťažké kovy a toxické látky sa môžu vrátiť v kontaminovanej vode alebo pôde nie len iným, ale aj k vývozcovi.

Neželám nikomu nič zlé, ale želám si, aby sme tieto jednoduché úlohy spoločne zvládli a po prechádzke obcou a prírodou sa nemuseli cítiť ako na SMETISKU.

Separovanie odpadov v obci

SKLO

Do kontajnerov patrí:
Biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklenné črepy, tabuľové sklo bez drátenej vložky a pod.

Do kontajnerov nepatrí:
Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, Tv obrazovky, sklá s kovovou výplňou

PAPIER A LEPENKA

Do kontajnerov patrí:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, staré knihy, lepenka, papierové sáčky a pod.

Do kontajnerov nepatrí:
Viacvrstvové obaly Tetrapack ( krabice od mlieka, džúsu ), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, znečistený papier

PLASTY

Do kontajnerov patrí:
PET fľaše ( fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína a pod. )

PE-HD fľaše ( fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod. )

PP fľaše ( fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP )

LD-PE fólie ( igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavební a pod. )

LLD-PE ( tzv. streč fólia )

Do kontajnerov nepatrí:
Znečistené plasty, viacvrstvové obaly Tetrapack, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, plastikové nádoby

Všetky plasty musia byť čisté a bez prítomnosti cudzorodých látok!

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Zber olovených batérii a akumulátorov z osobných automobilov

VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Elektronický odpad:
Vyradené televízne a rozhlasové prijímače, servery, tlačiarne, počítače, notebooky, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, telefóny,faxy, mobilné telefóny, záznamníky, elektronické hudobné nástrojea pod.

Elektroodpad:
práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, hriankovače, fritézy, elektrické ventilátory, mlynčeky, kávovary a pod.

BIOODPAD

Bioodpad je
odpad zo záhrad – seno, burina, odrezky stromov, kríkov, popadané ovocie, zvyšky zo zberu úrody

Bioodpad nie je
mäso, kosti, tekuté, veľmi mastné alebo slané zvyšky potravy, zvyšky mliečnych výrobkov, výkaly psov a mačiek

AKO ZMENŠOVAŤ OBJEM KOMUNÁLNEHO ODPADU

  • uprednostňovať tovar balený do vratných obalov
  • na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká
  • separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty a dávať ho do nádob určených na separovaný zber
  • pri rodinných domoch so záhradkami využívať kuchynský biologický odpad na kompostovanie a následné hnojenie v záhradkách
  • nevratné PET fľaše a iné fľaše z plastických hmôt po použití odzátkovať, pristúpiť nohou, po stlačení zatvoriť fľašu zátkou
  • viacvrstvové obaly ( od mlieka, džúsov a pod. ) po použití rozložiť, sploštiť alebo zošliapnuť
  • škatule z kartónu rozložiť alebo rozrezať na samostatné plošné časti, menšie uložiť do nádoby na separovaný zber papiera
  • komunálny odpad uložený do igelitového vreca stlačiť a vrece zaviazať
  • obaly od jogurtov a rastlinných tukov rozrezať alebo naplniť iným komunálnym odpadom ( využiť tak nimi vytvoreným priestor )
  • kovové plechovky po vyprázdnení stlačiť, zošliapnuť alebo vyplniť iným komunálnym odpadom a až potom vložiť do nádoby na komunálny odpad

Rozmiestnenie zberných nádob v obci

V našej obci sa nachádzajú zberné nádoby na sklo a plast.

Nádoby na sklo sa nachádzajú…..

foto

Nádoby na plast sa nachádzajú…..

foto

Ekológia v našej obci

Naša obec sa snaží prispieť k tomu aby sa naše životné prostredie menej znečisťovalo a viac chránilo.

Prispievame k tomu aj tým že sa snažia naši občania separovať odpady z domácností. Obec pre toto separovanie zabezpečila zberné nádoby na sklo a plasty, dva krát do roka zabezpečuje obec odvoz elektronického odpadu ktorý je zaradený medzi nebezpečné odpady.

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy