Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Životné prostredie

 


 

Eko ďalej?

Každá desiata koruna z rozpočtu obce končí v Dežericiach na smetisku a každá deviata koruna pri Váhu a v jarku na „divokých skládkach“ (ak ich budeme odstraňovať).
A budeme tých peňazí vyhadzovať viac, ak sa nespamätáme. Náklady na likvidáciu budú určite rásť. Zachráni nás SEPARÁCIA alebo TRIEDENIE.

Tento fenomén môže dokonca zarábať, ale nie bez troška práce a domácej námahy. V každej domácnosti by sa mali v budúcnosti deliť odpady minimálne na papier, sklo, plasty, kovové obaly a biologický odpad. Vzhľadom na to, že vyseparovaním jednotlivých zložiek odpadu, ktoré vo forme druhotných surovín môžeme predať sa objem odpadu, ktorý musíme zneškodniť uložením na skládke môže znížiť až o polovicu a určite tým ušetríme.
Cieľ je jasný, už iba poznať kľukatú a zahmlenú cestu, ktorá k nemu vedie.

Tu je parketa pre našich volených poslancov, ktorí by mali na zastupiteľstve tlmočiť prianie väčšiny občanov a nie iba svoje alebo rodinné názory.

Je viacero riešení, napríklad:
1.) zakúpiť veľkoobjemové kontajnery a do týchto postupne prinášať vyseparované zložky
2.) zväčšiť počet súčasných menších kontajnerov, ktoré máme v nájme
3.) rozdať do domácností, za odplatu, rôznofarebné vrecia a tieto v určitých periódach vyvážať priamo z domácností, pri kontrole kvality separácie.

Určite Vás napadne ešte viac riešení. Čakáme na ne!!!

Nedá mi nespomenúť ešte doterajší spôsob. Počul som – „… nech je starosta rád, že mu to tam nesiem!! “ ( sklo, plasty…) ja som rád a ešte určite pár , ktorí tam tie NESTLAČENÉ FĽAŠE dajú, ale mohlo by sa nás tešiť 4-krát viac, ak by to tí pred vami postláčali a povkladali do vnútra kontajnera.
Poriadok v obci nehovorí iba o starostovi, ale aj o inteligencii občanov, ktorí v nej žijú.
Priniesť igelitku a položiť ju ku kontajneru je iba časť práce, ďalšiu musí vykonať niekto iný alebo vietor vaše snaženie celkom zničí.
A ešte jeden fenomén „ divé kôpky odpadov „, ktoré naši „ poriadku milujúci „ občania pod rúškom noci poodvážajú niekoľko stoviek metrov od svojich vyupratovaných domovov. Im to okamžite pomohlo, obci a katastru uškodilo – a nie iba vzhľadovo. Niektoré ťažké kovy a toxické látky sa môžu vrátiť v kontaminovanej vode alebo pôde nie len iným, ale aj k vývozcovi.

Neželám nikomu nič zlé, ale želám si, aby sme tieto jednoduché úlohy spoločne zvládli a po prechádzke obcou a prírodou sa nemuseli cítiť ako na SMETISKU.

 

Separovanie odpadov v obci

SKLO

Do kontajnerov patrí:
Biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklenné črepy, tabuľové sklo bez drátenej vložky a pod.

Do kontajnerov nepatrí:
Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, autosklo, Tv obrazovky, sklá s kovovou výplňou

PAPIER A LEPENKA

Do kontajnerov patrí:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, staré knihy, lepenka, papierové sáčky a pod.

Do kontajnerov nepatrí:
Viacvrstvové obaly Tetrapack ( krabice od mlieka, džúsu ), kopírovací papier, povoskovaný papier, plienky, znečistený papier

PLASTY

Do kontajnerov patrí:
PET fľaše ( fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína a pod. )

PE-HD fľaše ( fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod. )

PP fľaše ( fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP )

LD-PE fólie ( igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavební a pod. )

LLD-PE ( tzv. streč fólia )

Do kontajnerov nepatrí:
Znečistené plasty, viacvrstvové obaly Tetrapack, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, plastikové nádoby

Všetky plasty musia byť čisté a bez prítomnosti cudzorodých látok!

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Zber olovených batérii a akumulátorov z osobných automobilov

VYRADENÉ ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

Elektronický odpad:
Vyradené televízne a rozhlasové prijímače, servery, tlačiarne, počítače, notebooky, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, telefóny,faxy, mobilné telefóny, záznamníky, elektronické hudobné nástrojea pod.

Elektroodpad:
práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky, hriankovače, fritézy, elektrické ventilátory, mlynčeky, kávovary a pod.

BIOODPAD

Bioodpad je
odpad zo záhrad – seno, burina, odrezky stromov, kríkov, popadané ovocie, zvyšky zo zberu úrody

Bioodpad nie je
mäso, kosti, tekuté, veľmi mastné alebo slané zvyšky potravy, zvyšky mliečnych výrobkov, výkaly psov a mačiek

AKO ZMENŠOVAŤ OBJEM KOMUNÁLNEHO ODPADU

  • uprednostňovať tovar balený do vratných obalov
  • na nákup si nosiť vlastné tašky a igelitové vrecká
  • separovať, nedávať do komunálneho odpadu papier, sklo, plasty a dávať ho do nádob určených na separovaný zber
  • pri rodinných domoch so záhradkami využívať kuchynský biologický odpad na kompostovanie a následné hnojenie v záhradkách
  • nevratné PET fľaše a iné fľaše z plastických hmôt po použití odzátkovať, pristúpiť nohou, po stlačení zatvoriť fľašu zátkou
  • viacvrstvové obaly ( od mlieka, džúsov a pod. ) po použití rozložiť, sploštiť alebo zošliapnuť
  • škatule z kartónu rozložiť alebo rozrezať na samostatné plošné časti, menšie uložiť do nádoby na separovaný zber papiera
  • komunálny odpad uložený do igelitového vreca stlačiť a vrece zaviazať
  • obaly od jogurtov a rastlinných tukov rozrezať alebo naplniť iným komunálnym odpadom ( využiť tak nimi vytvoreným priestor )
  • kovové plechovky po vyprázdnení stlačiť, zošliapnuť alebo vyplniť iným komunálnym odpadom a až potom vložiť do nádoby na komunálny odpad

 

Rozmiestnenie zberných nádob v obci

V našej obci sa nachádzajú zberné nádoby na sklo a plast.

Nádoby na sklo sa nachádzajú…..

foto

Nádoby na plast sa nachádzajú…..

foto

 

Ekológia v našej obci

 

Naša obec sa snaží prispieť k tomu aby sa naše životné prostredie menej znečisťovalo a viac chránilo.

Prispievame k tomu aj tým že sa snažia naši občania separovať odpady z domácností. Obec pre toto separovanie zabezpečila zberné nádoby na sklo a plasty, dva krát do roka zabezpečuje obec odvoz elektronického odpadu ktorý je zaradený medzi nebezpečné odpady.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

parte

kvety

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
1
1