Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Faktúry 2012

2012

Faktúra za uloženie odpadu - akcia rekonštrukcia ZŠ

DF2012-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,9 kB

Faktúra za vývoz fekálií zo Svadobky

DF2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,97 kB

Faktúra za ročnú údržbu programu mzdy

DF2012-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,81 kB

Faktúra za telefonne poplatky za 12/2011

DF2012-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,76 kB

Faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,94 kB

Faktúra za telefonne poplatky za 12/2011

DF2012-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,13 kB

Faktúra za správu výpočt.techniky za l-3/2012

DF2012-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,56 kB

Faktúra za prepravu KO a prenájom nádob za 12/2011

DF2012-8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,56 kB

Faktúra za zneškodnenie KO za 12/2011

DF2012-9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,49 kB

Faktúra za vyúčtovanie EE za obdobie od 1.1.2011-31.12.2011

DF2012-11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,1 kB

Faktúra za vyúčtovanie EE za dom č. 214 od 1.1.2011-31.12.2011

DF2012-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,46 kB

Faktúra za mobilný telefon O2 za 12/2011

DF2012-13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,12 kB

Faktúra za vyúčtovanie EE za KD a svadobku za rok 2011

DF2012-14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,38 kB

Faktúra za vyúčtovanie EE v Požiarnej zbrojnici za rok 2011

DF2012-15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,72 kB

Faktúra za telefonne hovory za 12/2011

DF2012-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,65 kB

Faktúra za odber vody za Dom smútku a Dom Dolina

DF2012-18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,88 kB

Faktúra za odber vody za kultúrny dom od 8.12. 2011 do 9.1.2012

DF2012-19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,49 kB

Faktúra za beton 5,25 m3 na teplovodný kanál pri Rekonštrukcii ZŠ s MŠ

DF2012-21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,08 kB

Faktúra za mobilný telefon ORANGE

DF2012-22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,8 kB

Faktúra za vyúčtovanie EE od 4.3.2011 do 31.12.2011 VO Melčice, VO Dolina

DF2012-23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,54 kB

Faktúra za vyúčtovanie odberu zemného plynu za rok 2011 v objektoch Obecného úradu

DF2012-25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,66 kB

Faktúra za odber vody za Novákovec, I.MŠ, Zdravotné stredisko

DF2012-26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,03 kB

Záloha na EE na I.MŠ č. 214 od 1.1.-30.6.2012

DF2012-27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,5 kB

Záloha za EE objekty OcÚ na I.2012

DF2012-28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,78 kB

Záloha za EE na PO na 1/2012

DF2012-29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,12 kB

Záloha na EE na VO za 1/2012

DF2012-30.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,76 kB

Faktúra za informačný systém URBIS

DF2012-31.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,14 kB

Faktúra za "doménu" melcice-lieskove.sk spravovanie web stránky od 12.2.2012-11.02.2013

DF2012-32.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,73 kB

Záloha za EE KD a svadobka od 1.1.-30.6.2012

DF2012-33.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,53 kB

Faktúra za právne služby - odkúpenie cesty Dolina

DF2012-34.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,84 kB

Faktúra za obecné noviny Elán č. l

DF2012-36.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,58 kB

Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné používanie hudobných diel

DF2012-37.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,17 kB

Záloha za odber zemného plynu na obdobie od 19.1. do 29.2.2012

DF2012-38.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,88 kB

Faktúra za pravidelné poplatky za pevnú sieť a internet za 1/2012

DF2012-39.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,51 kB

Faktúra za odber vody od 20.8.2011 do 13.01.2012 za Poštu a Obecný úrad, Lekáreň

DF2012-40.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,22 kB

Faktúra za telefonne poplatky za pevnú linku

DF2012-43.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,5 kB

Faktúra za odber vody pre svadobku od 23.8.2011 do 31.1.2012

DF2012-44.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,26 kB

Faktúra za odvoz komunálneho odpadu za 1/2012

DF2012-45.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,21 kB

Faktúra za uloženie komunálneho odpadu za 1/2012

DF2012-46.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,1 kB

Faktúra za prepravu a uloženie VOK zo školy "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-47.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,08 kB

Faktúra za prnájom a prepravu VOK zo školy - sklo "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ "

DF2012-48.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,27 kB

Faktúra za stravné lístky na 1-3/2012

DF2012-49.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,41 kB

Faktúra za prepravu VOK za školu "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-51.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,03 kB

Faktúra za miestne hovory na pevnej linke

DF2012-52.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,24 kB

Faktúra za mobilný telefon O2

DF2012-53.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,21 kB

Faktúra za práce vykonané podľa zmluvy "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové"

DF2012-54.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,84 kB

Faktúra za tekuté mydlo, papierové utierky a toaletný papier

DF2012-55.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,54 kB

Faktúra - zaloha za EE na 2/2012

DF2012-56.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,1 kB

Faktúra - záloha za EE na 2/2012

DF2012-57.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,25 kB

Faktúra za vystúpenie "Fašiangy 2012"

DF2012-58.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,28 kB

Faktúra za vlajky na voľby

DF2012-59.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,39 kB

Faktúra za mobilný telefon ORANGE

DF2012-60.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,97 kB

Faktúra za zneškodnenie KO zo školy

DF2012-61.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,12 kB

Faktúra za grafickú úpravu obecných novín Melčicko-Lieskovský Elán 1/2012

DF2012-62.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,02 kB

Faktúra za vývoz fekálií zo svadobky

DF2012-63.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,7 kB

Faktúra za benzín TEMPO PLUS 95 11,41 l

DF2012-64.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,45 kB

Faktúra za výkony stavebného dozoru od 1.1.2012 do 30.1.2012

DF2012-65.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,48 kB

Faktúra za náhradné diely a údržbu motorovej jednotky JIKOV BDR

DF2012-66.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,75 kB

Faktúra za olej na reťaz SOLO 2 ks

DF2012-67.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,92 kB

Faktúra za práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"

DF2012-68.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,14 kB

Faktúra za plyn - dobropis na č. 214 za rok 2011

DF2012-69.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,04 kB

záloha za zemný plyn na 3/2012

DF2012-70.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,02 kB

Faktúra za telefony a internet

DF2012-71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,31 kB

Poistenie majetku školy od 25.3. do 25.9.2012

DF2012-72.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,41 kB

Faktúra za opravu VO a demontáž vianočnej výzdoby

DF2012-75.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,43 kB

Faktúra za zneškodnenie KO za 2/2012

DF2012-76.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,33 kB

Faktúra za odvoz KO a prenájom nádob

DF2012-77.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,01 kB

Faktúra za benzín TEMPO PLUS 95

DF2012-78.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,21 kB

Faktúra za telefonne služby pevná sieť

DF2012-79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,15 kB

Faktúra za zimnú údržbu MK a hotovosť

DF2012-81.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,67 kB

Faktúra za miestne hovory za pevnú sieť

DF2012-82.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,68 kB

Poplatok za mobilný telefon O2

DF2012-83.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,26 kB

Faktúra za časopis Právo pre ROPO a obce

DF2012-84.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,49 kB

Faktúra za klampiarske práce na KD, Novákovec garáž pri Obecnom úrade

DF2012-85.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,29 kB

Faktúra za papier, obálky na doručenku, obaly pre potreby ROEP Lieskové

DF2012-86.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,03 kB

Faktúra za interaktívny kurz MS OFFICE 2007

DF2012-87.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,33 kB

Faktúra za predsezónnu opravu krovinorezov

DF2012-89.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,65 kB

Faktúra za mobilný telefon ORANGE

DF2012-90.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,21 kB

Faktúra za práce na stavbe "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Melčice-Lieskové "

DF2012-91.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,74 kB

Faktúra za dodanie programu Eset Smart Security

DF2012-92.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,45 kB

Faktúra za prepravu v deň volieb do NR SR pre okrsok č. 1

DF2012-93.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,62 kB

Faktúra za prepravu v deň volieb do NR SR pre okrsok č. 2

DF2012-94.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,81 kB

Faktúra za zabezpečenie dopravy potravinovej pomoci z Trenčína do M-L

DF2012-95.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,44 kB

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy