Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Finančné zdravie obce Melčice-Lieskové

.

Na stránke http://obce.ineko.sk  sú uverejnené hlavné indikátory finančnej stability, Ostatné indikátory finančnej stability a Vstupné finančné ukazovatele miest a obcí Slovenska.

Informácie našej obce nájdete na tejto stránke: Melčice-Lieskové na WWW.OBCE.INEKO.SK

Na podstránke porovnávanie obcí je možné aj porovnať hospodárenie viacerých obcí.
Tu si môžete pozrieť porovnanie našej obce a susediacich obcí Adamovské Kochanovce a Ivanovce za rok 2011.

V tomto porovnaní uvidíte ako je naša obec v porovnaní zo susediacimi v hospodárení a týchto parametroch:
Indikátory finančnej stability

Základná bilancia
Základná bilancia na obyvateľa
Bilancia bežného účtu
Bilancia kapitálového účtu
Dlhová služba
Celkový dlh
Celkový dlh na obyvateľa
Záväzky po splatnosti k príjmom
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Čistý dlh
Čistý dlh na obyvateľa
Okamžitá likvidita
Pohotová likvidita
Úvery od ŠFRB k príjmom
Výsledok hospodárenia na obyvateľa

Vstupné finančné ukazovatele
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Úvery od ŠFRB
Záväzky po splatnosti
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Neobežný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Počet obyvateľov k začiatku roka
Výdavky na splácanie istiny
Úrokové splátky
Výsledok hospodárenia

Dátum vloženia: 15. 5. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2017 4:07

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy