Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Dobrovoľný hasičský zbor Melčice-Lieskové

Dobrovoľný hasičský zbor v Melčiciach-Lieskovom opäť ožil 25. septembra 2019

Vznik dobrovoľných hasičov v našej obci evidujeme od roku 1926. V histórii zboru boli rôzne obdobia, lepšie i horšie. Dúfam, že jedno s tých horších, keď hasičský zbor v našej obci stagnoval, sme ukončili oživením dobrovoľných hasičov v našej obci. Dňom 25. septembra 2019, keď sme sa v zasadačke obecného úradu Melčice – Lieskové stretli, teraz už aktívni členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce Melčice – Lieskové, na ustanovujúcej schôdzi. Oboznámili sme sa so stanovami dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, hlavnými úlohami a deľbou práce v DHZ. Nasledovala voľba do funkcií DHZ ako sú predseda, veliteľ, tajomník, strojník, hospodár a ďalší. Za poradcov sme si pozvali predsedu a veliteľa DHZ Ivanovce, manželov Janku a Martina Ondrejíčkovcov, čím sa im chceme aj touto cestou poďakovať za pomoc pri našich začiatkoch. Taktiež sme sa rozprávali aj o spoločných cieľoch do budúcna, aby obecná DHZ bola životaschopná a činorodá. Naša činnosť začala napríklad aj podaním žiadosti o preradenie zo základnej kategórie  „D" do vyššej kategórie „C“. Táto kategória, však nie je našou konečnou, keďže sa chceme podieľať na rýchlych a kvalitných zásahoch, ako aj reprezentovať našu obec na hasičských súťažiach. Ďalšia žiadosť bola podaná o novú hasičskú techniku, ktorou je hasičské auto Iveco Daily. Po všetkých týchto administratívnych činnostiach sme si druhú novembrovú sobotu zorganizovali brigádu v našej rokmi zanedbanej požiarnej zbrojnici. Napriek neprajnému počasiu sme si dokázali, že táto partia dobrovoľných hasičov túži, aj keď po skromných, ale kultúrnych a čistých priestoroch. Do takejto podoby chceme do budúcna premeniť zbrojnicu v našej obci. Taktiež naši vyslaný členovia úspešne zvládli základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek, ktorá sa konala v príjemných priestoroch požiarnej zbrojnice v Trenčianskom Jastrabí .V ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave členov DHZ chceme pokračovať i v budúcom roku. Za toto všetko, čo sa v krátkom čase v obecnom DHZ spravilo, patrí vďaka všetkým 21 členom DHZ, ako aj obecnému úradu Melčice – Lieskové a jeho zastupiteľstvu, ale hlavne pani starostke Mgr. Kataríne Remencovej, bez ktorej by sme tento projekt určite nerozbehli. Na záver mi dovoľte v mene celého DHZ Melčice – Lieskové všetkým popriať Šťastné a požehnané sviatky v kruhu najbližších, pri ktorých nezabudnete, že tie najdôležitejšie dary nie sú ukryté pod stromčekom, ale okolo vás.

Juraj Križko  predseda DHZ

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy