Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Aktuality

Zobrazené 781-810 z 1094
Stavebný úrad úraduje v nasledovom týždni ... 1

Stavebný úrad úraduje v nasledovom týždni ...

Dátum: 15. 5. 2020

Stavebný úrad úraduje v nasledovnom týždni:
Pondelok - osobne na OcÚ
Utorok - osobne na OcÚ
Streda - osobne na OcÚ
Štvrtok - tel. 0910 222 085, e-mailom
Piatok - tel. 0910 222 085, e-mailom

Preberanie výmerov na miestne dane a komunálny odpad 1

Preberanie výmerov na miestne dane a komunálny odpad

Dátum: 14. 5. 2020

Oznamujeme občanom, ktorí si doteraz neprevzali výmery na miestne dane a poplatky a poplatky za komunálny odpad, že si ich môžu prevziať na týchto miestach:
- občania z časti obce Zemianske Lieskové-v budove Svadobka
- občania z časti obce Melčice a Dolina - na obecnom úrade
v nasledovných dňoch a časoch:
streda 20.mája 2020 od 13:00-17:00 hod.
štvrtok 21. mája 2020 od 08:00-12:00 hod.
Zároveň Vás žiadame, aby ste poplatky platili bezhotovostným prevodom, kto tak nemôže urobiť, môže prísť uhradiť poplatky v čase stránkových hodín na obecný úrad.

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali bezpečnostné a epidemiologické pokyny!

Príhovor starostky obce - Deň matiek 1

Príhovor starostky obce - Deň matiek

Dátum: 11. 5. 2020

V prílohe sa nachádza príhovor ku "Dňu matiek", odvysielaný v miestnom rozhlase dňa 10. mája 2020.

Stabevný úrad od 11. – 15. mája  2020 1

Stavebný úrad od 11. – 15. mája 2020

Dátum: 7. 5. 2020

Stavebný úrad bude v týždni od 11. – 15. mája 2020 pracovať nasledovne:
Pondelok – osobne na obecnom úrade
Utorok – e-mailom na stavebnyurad@melcice-lieskove.sk
Streda – osobne na obecnom úrade
Štvrtok – e-mailom na stavebnyurad@melcice-lieskove.sk
Piatok – e-mailom na stavebnyurad@melcice-lieskove.sk

Podmienky otvorenia kostola a konania bohoslužieb - Evanjelická cirkev a.v. 1

Podmienky otvorenia kostola a konania bohoslužieb - Evanjelická cirkev a.v.

Dátum: 6. 5. 2020

Evanjelický pán farár oznamuje, že od 6. mája 2020 je na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia povolený výkon bohoslužieb. Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 10. mája o 8.30 hod pri dodržaní týchto podmienok: vstup do kostola len s prekrytými ústami a nosom, je potrebné si dezinfikovať ruky alebo si priniesť rukavice, okrem osôb zo spoločnej domácnosti dodržiavať odstup 2 metre. Služieb Božích sa nemôžu zúčastniť osoby, ktorým je nariadená karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia.
Keďže ochorenie spôsobené koronavírusom je spojené s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších, prosíme aby veriaci vo vyššom veku zvážili prítomnosť na bohoslužbách. Záznam zo služieb Božích bude možné sledovať aj na stránke cirkevného zboru na Facebooku.

Podmienky otvorenia kostola a konania bohoslužieb 1

Podmienky otvorenia kostola a konania bohoslužieb - Rímsko katolícka cirkev

Dátum: 5. 5. 2020

Rímsko katolícka Cirkev, farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamuje svojim veriacim ... (v prílohe)

Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Dátum: 5. 5. 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Smreka oznamuje rodičom detí, že v dňoch 12. mája a 13. mája 2020 v čase od 8.30 do 12.00 hod. bude prebiehať zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021 bez osobnej prítomností detí a dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup s rúškom, rukavicami a vlastným perom) v dolnej budove ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené na stránke materskej školy.

Poďakovanie dobrovoľníkom - MELČICKÁ KYSELKA

Poďakovanie dobrovoľníkom - MELČICKÁ KYSELKA

Dátum: 4. 5. 2020

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí minulý týždeň upratali priestranstvo pri kyselke v Melčiciach. Zároveň sme sklamaní z prístupu niektorých „milovníkov prírody“, ktorí napriek snahe ochotných ľudí, nechávajú po sebe stopy bezohľadnosti.
Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy „SPOJME TURISTIKU S ČISTENÍM PRÍRODY“. V minulom týždni sa vyzbieralo 14 vriec odpadu z prírody.
Ď A K U J E M E

Úradovanie na stavebnom úrade v týždni od 4. - 7. mája 2020 1

Úradovanie na stavebnom úrade v týždni od 4. - 7. mája 2020

Dátum: 30. 4. 2020

V týždni od 4. - 7. mája 2020 pracovníčka na stavebnom úrade pracuje nasledovne:

pondelok, utorok - e-mailom
streda, štvrtok - osobne na obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom

Vrátenie sa k pôvodným úradným hodinám 1

Vraciame sa k pôvodným úradným hodinám

Dátum: 29. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že sa vraciame k pôvodným úradným hodinám. Prosím Vás o dodržiavanie nasledovných pokynov:
noste ochranné rúška, na poschodie obecného úradu vstupujte po jednom a s vlastným perom. Uprednostňujeme telefonickú a e-mailovú komunikáciu!
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

Vítanie deti do života 1

Vítanie deti do života

Dátum: 24. 4. 2020

Dňa 7. apríla 2020 sme mali v pláne privítať do života ďalších 8 detičiek, ktoré sa stali malými, no plnohodnotnými občanmi našej obce. Žiaľ nevyšlo nám to a kvôli mimoriadnej situácii obec nemohla túto slávnosť v obradnej miestnosti na obecnom úrade uskutočniť. A tak v priebehu budúceho týždňa týmto malým oslávencom doručíme aspoň malý darček, ktorý sme mali pre nich pripravený.
A preto:
Charlotte Uhláriková, Timea Beňovičová, Jakub Opatovský, Agata Kamecka, Lujza Škriečková, Jakub Kaššovic, Mateo Urban a Maxim Juráček, dovoľte nám popriať do Vášho života veľa šťastia, zdravia a láskavých ľudí, ktorí Vás budú sprevádzať každým jedným krokom!

Ako a kde si môžete prebrať výmery na miestne dane a poplatky a polatky za KO? 1

Ako a kde si môžete prevziať výmery na miestne dane a poplatky a poplatky za KO?

Dátum: 24. 4. 2020

Milí občania,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu Vám oznamujeme, že výmery na miestne dane a poplatky a poplatky za komunálny odpad si môžete prevziať na týchto miestach:
časť Zemianske Lieskové – Svadobka
časť Melčice – obecný úrad
časť Melčice-Dolina – dom na Doline
v nasledovných časoch:
utorok 28.4.2020 od 8:00 hod. – 12:00 hod.
streda 29.4.2020 od 13:00 hod. – 17:00 hod.

Zároveň Vás žiadame, aby ste poplatky platili bezhotovostným prevodom, kto tak nemôže urobiť, môže prísť uhradiť poplatky v čase stránkových hodín na obecný úrad.
Prosíme občanov, aby vstupovali po jednom, mali ochranné rúška, rukavice a vlastné pero!
Ďakujeme za pochopenie!

Monitorovanie zberu odpadov 1

Monitorovanie zberu odpadov

Dátum: 23. 4. 2020

Vzhľadom na nezodpovedných občanov, ktorí nedodržujú pravidlá separovania odpadov v našej obci, budú miesta, kde sú umiestnené nádoby na odpad, MONITOROVANÉ ! ! !

Spojme turistiku s čistením prírody ! 1

Spojme turistiku s čistením prírody !

Dátum: 22. 4. 2020

Milí občania, chceli by sme Vás vyzvať, aby ste počas Vašich prechádzok prírodou, zároveň čistili svoje okolie.
Ak ste ochotní urobiť niečo pre svoje okolie, tak zavolajte na t. č. 0905 345 389, alebo 0917 343 067 a dohodnite sa,
kde treba uložiť vrecia s odpadom.
Bližšie info v prílohe.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu 1

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Dátum: 21. 4. 2020

Uvedený zber sa bude konať v sobotu dňa 25. apríla 2020 v čase od 8:00 - 11:00 hod. v záhrade pri futbalovom ihrisku v Melčiciach-Lieskovom. Ostatné info v prílohe...

Poďakovanie mladým ľuďom v našej obci 1

Poďakovanie mladým ľuďom v našej obci

Dátum: 21. 4. 2020

Dovoľte nám poďakovať sa mladým občanom z Melčíc-Lieskového, ktorí pre nás všetkých vybudovali nové posedenie v prírode okolo ohniska, konkrétne na Háji. Z vlastnej iniciatívy obnovili drevené lavičky, stôl a tak sa tento priestor stal dôstojnejší na opekanie, či iné občerstvenie počas prechádzky prírodou. V prípade, že navštívite Háj, dbajte prosím na dodržiavanie poriadku a bezpečnostných opatrení po založení ohňa. Mladí ľudia nechceli byť menovaní, napriek tomu im ďakujeme.

Odpady na cintorínoch 1

Odpady na cintorínoch

Dátum: 21. 4. 2020

Upozorňujeme občanov na smetné nádoby, ktoré sú umiestnené na oboch cintorínoch a slúžia na umiestnenie odpadu z hrobov. Tieto smetné nádoby sú pravidelne vyvážané každé dva týždne. Z toho dôvodu je neprípustné, aby občania odhadzovali tento odpad po voľnom priestranstve na cintoríne.
Prosíme Vás, aby sme si ctili tieto pietne miesta a vandalizmus, ktorého by ste boli svedkami, nahlásili na tunajšom obecnom úrade.

Zber šatstva 1

Zber šatstva

Dátum: 21. 4. 2020

Opakovane prosíme občanov obce, aby v tomto období nenosili šatstvo ku kontajnerom, z toho dôvodu, že firma, ktorá nám uvedený odpad vyváža je z Českej republiky a počas uzavretých hraníc nie je možné, aby vývoz na Slovensku uskutočnila. Prosíme Vás o trpezlivosť. O akejkoľvek zmene v oblasti vývozu šatstva Vás budeme informovať!

Rímskokatolícka Cirkev farský úrad Adamovské Kochanovce oznamuje... 1

Rímskokatolícka Cirkev farský úrad Adamovské Kochanovce oznamuje...

Dátum: 17. 4. 2020

Oznamy sa nachádzajú v prílohe.

Vývoz odpadov - Upozornenie 1

Vývoz odpadov - Upozornenie

Dátum: 17. 4. 2020

V prílohe upozornenie...

Realizácia verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete v obci Melčice-Lieskové 1

Realizácia verejnej optickej elektronickej komunikačnej siete v obci Melčice-Lieskové

Dátum: 17. 4. 2020

Oznamujeme občanom, ktorí do dnešného dňa nezaslali "Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete", že si toto tlačivo môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom a.s. V prípade, že nechcete využiť túto možnosť v súčasnosti, v budúcom období budete zavedenie siete hradiť individuálne z vlastných zdrojov. Bližšie informácie: 0951 484 594, breznicky@optistream.sk

Zmena vývozu plastov komunálneho odpadu 1

Zmena vývozu plastov a komunálneho odpadu

Dátum: 8. 4. 2020

Vážení občania !!! POZOR ZMENA !!!
Spoločnosť Marius Pedersen, a. s. oznamuje občanom zmenu termínu vývozu komunálneho odpadu na stredu 15.04.2020 a zmenu termínu vývozu plastov na piatok 17.04.2020 .
Ďakujeme za pochopenie.

Dovoz stravy - prevádzka Gastro Z&J Bošáca 1

Dovoz stravy - prevádzka Gastro Z&J Bošáca

Dátum: 8. 4. 2020

V prílohe menu: 13. 04. 2020 - 17. 04. 2020

Zber opotrebovaného kuchynského oleja 1

Zber opotrebovaného kuchynského oleja

Dátum: 7. 4. 2020

V prílohe inštrukcie k zberu...

Melčicko-Lieskovský Elán 1/2020 - Veľká noc 1

Melčicko-Lieskovský Elán 1/2020 - Veľká noc

Dátum: 6. 4. 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a zatvorené prevádzky tlačiarní, sú obecné noviny zverejnené iba na webovej stránke obce a na Facebooku. Prosíme rodinných príslušníkov občanov, ktorí nemajú prístup k internetu, aby im tieto noviny vytlačili.
Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky a príjemné čítanie Melčicko-Lieskovského Elánu.

Poďakovanie - Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu v našej obci 1

Poďakovanie - Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu v našej obci

Dátum: 6. 4. 2020

V prílohe...

Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Dátum: 6. 4. 2020

V prílohe sa nachádza zmena úradných hodín a inštrukcie, ktoré je potrebné dodržovať pri vstupe do budovy obecného úradu.

Obecný úrad - čerpanie dovolenky 1

Obecný úrad - čerpanie dovolenky

Dátum: 6. 4. 2020

V dňoch 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020 bude Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam ZŠ s MŠ Jána Smreka melčice-Lieskové - Zápis do 1. ročníka 1

Oznam ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové - Zápis do 1. ročníka

Dátum: 2. 4. 2020

V prílohe sa nachádzajú informácie ohľadne zápisu detí do 1. ročníka.

ULOŽENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 1

ULOŽENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Dátum: 2. 4. 2020

Vážení občania, ponúkame Vám možnosť umiestnenia biologicky rozložiteľného odpadu, zrealizovaného po orezaní stromov a kríkov z vašich záhrad, prípadne menšie kusy dreva (dosky) bez klincov a iných kovov, v maximálnej hrúbke do 50 cm. V žiadnom prípade tam nemôže by vyvezené samostatné lístie. Miesto uloženia je priestor nad pílou, pod židovským cintorínom v smere Melčice Dolina. Veríme, že túto možnosť využijete, ale nezneužijete. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Zobrazené 781-810 z 1094

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy