Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Aktuality

Zobrazené 841-870 z 1131
Zber opotrebovaného kuchynského oleja 1

Zber opotrebovaného kuchynského oleja

Dátum: 7. 4. 2020

V prílohe inštrukcie k zberu...

Melčicko-Lieskovský Elán 1/2020 - Veľká noc 1

Melčicko-Lieskovský Elán 1/2020 - Veľká noc

Dátum: 6. 4. 2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a zatvorené prevádzky tlačiarní, sú obecné noviny zverejnené iba na webovej stránke obce a na Facebooku. Prosíme rodinných príslušníkov občanov, ktorí nemajú prístup k internetu, aby im tieto noviny vytlačili.
Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky a príjemné čítanie Melčicko-Lieskovského Elánu.

Poďakovanie - Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu v našej obci 1

Poďakovanie - Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu v našej obci

Dátum: 6. 4. 2020

V prílohe...

Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Dátum: 6. 4. 2020

V prílohe sa nachádza zmena úradných hodín a inštrukcie, ktoré je potrebné dodržovať pri vstupe do budovy obecného úradu.

Obecný úrad - čerpanie dovolenky 1

Obecný úrad - čerpanie dovolenky

Dátum: 6. 4. 2020

V dňoch 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020 bude Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznam ZŠ s MŠ Jána Smreka melčice-Lieskové - Zápis do 1. ročníka 1

Oznam ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové - Zápis do 1. ročníka

Dátum: 2. 4. 2020

V prílohe sa nachádzajú informácie ohľadne zápisu detí do 1. ročníka.

ULOŽENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU 1

ULOŽENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Dátum: 2. 4. 2020

Vážení občania, ponúkame Vám možnosť umiestnenia biologicky rozložiteľného odpadu, zrealizovaného po orezaní stromov a kríkov z vašich záhrad, prípadne menšie kusy dreva (dosky) bez klincov a iných kovov, v maximálnej hrúbke do 50 cm. V žiadnom prípade tam nemôže by vyvezené samostatné lístie. Miesto uloženia je priestor nad pílou, pod židovským cintorínom v smere Melčice Dolina. Veríme, že túto možnosť využijete, ale nezneužijete. Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Strata  mobilného telefónu 1

Strata mobilného telefónu

Dátum: 25. 3. 2020

V časti obce Melčice sa našiel mobilný telefón. Ohláste sa telefonicky alebo e-mailom na obecnom úrade.

Pošta Melčice-Lieskové - zmena úradných hodín 1

Pošta Melčice-Lieskové - zmena úradných hodín

Dátum: 24. 3. 2020

Pošta v Melčiciach-Lieskovom bude od dnešného dňa otvorená nasledovne:

Pondelok - Piatok - od 8:00 - 11:00 hod.
- 11:30 - 14:00 hod.

Zrušený vývoz elektroodpadov 1

Zrušený vývoz elektroodpadov a nebezpečných odpadov

Dátum: 18. 3. 2020

Marius Pedersen a.s. ruší s okamžitou platnosťou vývozy elektroodpadu a nebezpečného odpadu, ktoré mali v našej obci prebiehať dňa 28. marca 2020.

Vývoz objemových odpadov je v platnosti. Prosíme o zodpovedné správanie občanov pri zhromažďovaní odpadov do kontajnerov. Noste ochranné rúška, rukavice a pristupujte ku kontajnerom po jednom. Ďakujeme za pochopenie.

sms

Obecný rozhlas - zrozumiteľnosť hlásenia

Dátum: 17. 3. 2020

Obecný úrad Melčice-Lieskové žiada občanov, ktorí nerozumejú hláseniu obecného rozhlasu z dôvodu vypadávania textu, slabej počuteľnosti a iného, aby to telefonicky oznámili na obecný úrad.
Objednávka na opravu a doplnenie bezdrôtového rozhlasu bola zaslaná firme, ktorá nám rozhlasy spravuje, ale pre vyhlásenie núdzového stavu nie je možné ju v súčasnosti realizovať - viď e-mailovú komunikáciu.
Zároveň oznamujeme, že máte možnosť dať si posielať správy na mobil - stačí pracovníčke OcU nahlásiť svoje telefónne číslo.
Všetky dôležité veci, ktoré sa v obci dejú, sú zverejnené na našej webovej stránke.

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Dátum: 16. 3. 2020

V prílohe - oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.

Zbez plastov 1

Zbez plastov

Dátum: 16. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že v pondelok 16. marca 2020 bude v obci prebiehať zber plastov. Prosíme, aby ste žlté vrecia vyložili pred svoje rodinné domy.

Súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020 1

Súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020

Dátum: 13. 3. 2020

V prílohe sa nachádza súhrn opatrení platných od 13. 03. 2020.

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 1

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Dátum: 13. 3. 2020

Oznam OR PZ v Trenčíne

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou 1

Upozornenie pre cestujúcich autobusovou dopravou

Dátum: 13. 3. 2020

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia.
Viac info v prílohe.

Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Dátum: 12. 3. 2020

OZNAM
Na základe zistenia nových skutočností a po dohode so zriaďovateľom Obcou Melčice – Lieskové
žiadame rodičov, aby podľa možnosti nechali svoje deti dňa 13.3.2020 /piatok/ v domácom prostredí.
Neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. Pre tých, ktorí tak nemôžu urobiť bude vyučovanie
v tento deň v upravenom režime do 12.00 hod. Prevádzka Školského klubu detí bude do 13.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

Zatvorená materská škola 1

Zatvorená materská škola

Dátum: 12. 3. 2020

Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Trenčíne a v súčinnosti so zriaďovateľom Obcou Melčice-Lieskové, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové oznamuje, že dňa 13.marca 2020 bude materská škola zatvorená!

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12. 03. 2020 od 06:00 hod. na území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu.
O ďalších postupoch Vás budeme informovať.

Stavebný úrad zatvorený 1

Stavebný úrad zatvorený

Dátum: 12. 3. 2020

Oznamujem Vám, že dnes 12. 03. 2020 bude stavebný úrad zatvorený!

Obecný úrad v piatok zatvorený !

Obecný úrad v piatok zatvorený !

Dátum: 11. 3. 2020

V piatok, dňa 13. marca 2020 bude Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom zatvorený, z dôvodu dezinfekčných prác.

Zatvorená knižnica 1

Zatvorená knižnica

Dátum: 11. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že knižnica bude najbližšie 2 týždne zatvorená!

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 2

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Milí občania,
v prílohe môžete nájsť Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky o karanténe.

Zrušené sväté omše 1

Zrušené sväté omše

Dátum: 10. 3. 2020

Evanjelický farský úrad v Adamovských Kochanovciach a Rímskokatolícky farský úrad v Adamovských Kochanovciach oznamujú občanom, že počas najbližších 2 týždňov budú zrušené sväté omše aj všetky hromadné podujatia. Opatrenie je vydané na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR.

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR -  ne vedomie 1

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR - na vedomie

Dátum: 10. 3. 2020

V prílohe Vám dávame do pozornosti verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

optika

Optika ZOOM - bezplatné meranie zraku

Dátum: 10. 3. 2020

Možnosť nechať si bezplatne odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
V piatok 13. marca 2020 pred obecným úradom, od 11:00 do 12:00 hodiny, v prípade záujmu aj dlhšie.

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu 1

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

Dátum: 10. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 27. marca 2020 bude umiestnený kontajner na veľkoobjemový odpad pri budove SVADOBKA v Lieskovom, pri STAVEBNINÁCH v Melčiciach a pri DOME DOLINA.

Dňa 28. marca 2020 bude v obci prebiehať vývoz nebezpečného odpadu - odpad sa zhromažďuje za obecným úradom v čase od 8:00 - 10:00 hod.
Medzi nebezpečný odpad patrí:
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- batérie a akumulátory
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

papier

Výkup papiera

Dátum: 9. 3. 2020

Výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky - v sobotu 14. marca 2020.

Uprednostnime e-mailovú a telefonickú komunikáciu !!!

Uprednostnime e-mailovú a telefonickú komunikáciu !!!

Dátum: 9. 3. 2020

Z dôvodu epidémie koronavírusu prosíme občanov, aby navštevovali obecný úrad a iné verejné budovy v obci len ak je to akútne a ak je potrebná ich osobná účasť pri vybavovaní. V opačnom prípade a ak je to možné, použite na vybavenie telefonickú, alebo e-mailovú komunikáciu.
Ďakujeme za pochopenie.

Zrušené členské schôdze OZ JDS 1

Zrušené členské schôdze OZ JDS

Dátum: 9. 3. 2020

Výbor ZO JDS časť Lieskové č. 11 a časť Melčice č. 22 oznamujú všetkým svojim členom, že výročné členské schôdze sa v mesiaci marec nebudú konať.

Zobrazené 841-870 z 1131

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy