Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové

Aktuality

Zobrazené 871-900 z 1116
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 1

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Dátum: 3. 2. 2020

Štatistický úrad SR oznamuje, že sa v dňoch od 03. 02. 2020 - do 17. 07. 2020 uskutoční zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. V tomto období navštívi Vaše domácnosti poverený pracovník, ktorý je povinný preukázať sa poverením. Zisťovanie sa týka len vybraných domácností.
Bližšie info v prílohe.

Knižnica - zmena otvorenia 1

Knižnica - zmena otvorenia

Dátum: 29. 1. 2020

Oznamujeme Vám, že Obecná knižnica Jána Smreka bude v stredu - dňa 5. februára 2020 zatvorená!
Náhradný termín otvorenia - vo štvrtok 6. februára 2020 od 13:30 - 15:30 hod.

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch 1

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Dátum: 27. 1. 2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch - v prílohe správy!

Vývoz odpadov - plasty 1

Vývoz odpadov - plasty

Dátum: 16. 1. 2020

Opäť oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa bude konať dňa 20. 01. 2020. Nový harmonogram vývozu odpadov bude zverejnený na webovej stránke obce po jeho aktualizovaní.

pap

Výkup papiera

Dátum: 15. 1. 2020

V pondelok 20. januára 2020 sa uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky.

Návšteva SND - veselohra "Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch" 1

Návšteva SND - veselohra "Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch"

Dátum: 15. 1. 2020

Obec Melčice-Lieskové Vás pozýva na veselohru o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody v kultovej slovenskej klasike s názvom "Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch", ktorá sa bude konať dňa 14. marca 2020, so začiatkom o 19:00 hod. v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Cena vstupenky - 18 eur. Autobusová doprava od obecného úradu v Melčiciach-Lieskovom - odchod o 16:30 hod. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade.

Kúpele aj pre občanov našej obce 1

Kúpele so zľavou pre občanov našej obce

Dátum: 9. 1. 2020

Pozývame Vás do Kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, kde si ako občania obce Melčice-Lieskové môžete uplatniť nasledovné zľavy: 20 % zľava na všetky termálne bazény a 30 % zľava na bazén Grand. Termín uplatnenia zliav - denne od 2. januára 2020 do 29. februára 2020.
Viac info v prílohe.

Novoročný príhovor starostky obce 1

Novoročný príhovor starostky obce

Dátum: 2. 1. 2020

Milí spoluobčania,
prajem vám príjemné sviatočné popoludnie. Stojíme na prahu nového roka a je opäť pre mňa cťou prihovoriť sa vám v tento prvý deň s prianím toho najlepšieho počas nadchádzajúcich dní roku 2020.
Prvý deň nového roka je naším štátnym sviatkom. Pred 27 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Môžeme byť právom hrdí na náš štát, ktorý vznikol vďaka odvahe meniť veci, vďaka správnym rozhodnutiam v pravých chvíľach a vďaka spoločnému úsiliu, ktorému predchádzal november 1989. Rok 2019 bol výročím odporu proti vojnovému ničeniu ľudských životov, materiálnych hodnôt. Pripomenuli sme si 75. výročie SNP, kedy človek musel brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou po v ruke. Pred 30 rokmi naň nadviazala naša krajina a prihlásila sa k odporu proti totalite a neslobode. Boli to medzníky, kedy Slovensko posunulo ťažisko svojich novodobých dejín bližšie k hodnotám slobody, demokracie a tolerancie.
V tomto roku má naša obec dobrý dôvod na oslavu. V týchto dňoch sa obec dožíva malého jubilea – 45 rokov spojenia obcí Melčice a Zemianske Lieskové do spoločnej obce MelčiceLieskové. V roku 1975 sa začala písať naša novodobá história. Myslime na to a pripomínajme si, že v názve našej obce je spojovník. Spája nás pre dobrú vec, pre vzájomné porozumenie a spolupatričnosť.
Dovoľte mi, aby som poďakovala vám všetkým, ktorí ste sa snažili a pričinili o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší. Som rada, že sa nám podarilo obnoviť vydávanie obecných novín, v ktorých sa môžete dozvedieť čo pripravujeme, alebo sme už uskutočnili. A verím, že tak bude aj v roku nasledujúcom.
Pár hodín prežívame prvé chvíle nového roka. Roka 2020. Každý z nás je plný očakávaní. Kladieme si otázky, aký bude. Na začiatku roka si navzájom prajeme zdravie, šťastie, úspechy, pretože je potrebné, aby sme na našej ceste mohli kráčať slobodne.
V nastávajúcom roku máme veľa plánov a výziev väčších či menších. Chceli by sme vybudovať chodník od Zdravotného strediska po nové bytovky, parkovisko pri obecnom úrade či opraviť plot pri stavebninách. Veríme, že sa nám nielen tieto materiálne záležitosti podarí naplniť k spokojnosti Vás všetkých, ale že sa budeme môcť stretávať aj pri mnohých kultúrnych či športových podujatiach. Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša obec bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať naše deti, rodáci, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva „domov“. Želám vám, aby bol tento nový rok naplnený potešením z každodenných radostí, úspechov.
Želám nám všetkým veľa správnych a múdrych rozhodnutí. Nenechajme sa odradiť tým, ak sa veci nemenia tak rýchlo, ako sme si želali. Vďaka vám, ktorým záleží na prosperovaní našej obce. Pri tomto úsilí je dôležité, aby sme našli vzájomné pochopenie a spolupatričnosť. Aby nás napriek názorovým rozdielom spájala nádej v dobro pre spoločnú vec.
Želám Vám v mene svojom ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, aby ste stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Prijmite aj želania pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, nech vám prinášajú radosť vaši blízki a nech sa čo najdlhšie môžete tešiť z ich prítomnosti.
Rozdávajme aj v roku 2020 okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, navzájom sa znášajme, dokážme prijímať zdravú kritiku, ceňme si to, čo má pre nás naozajstnú hodnotu.
Na záver mi dovoľte parafrázovať slová z filmu, ktorý určite všetci poznáme. Sú to slová sváka Ragana.
„Viete, ľudia by si naozaj nemali závidieť, ale dopriať jeden druhému. Nehľadieť na to, že jeden má z tohto viac, možnože mu z iného chýba zdravie, šťastie, alebo čo ja viem čo. Aj to najťažšie bremeno sa dá zniesť s troškou špásu. Nemyslíte?“
Želám vám a vašim blízkym šťastný a požehnaný rok, želám vám dni plné nádeje a radosti.“

Vianoce

Vianočné prianie

Dátum: 20. 12. 2019

Vianočné prianie

Silvestrovská kapustnica

Silvestrovská kapustnica

Dátum: 19. 12. 2019

Obec Melčice-Lieskové Vás srdečne pozýva na SILVESTROVSKÚ KAPUSTNICU - dňa 31. decembra 2019 o 13:00 hod. pri Obecný úrad v Melčiciach-Lieskovom.

odpad

Vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov

Dátum: 18. 12. 2019

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov bude prebiehať podľa vopred dohodnutého harmonogramu, teda v utorok 24. decembra 2019 v skorých ranných hodinách.

vianoce

Otváracie hodiny počas Vianočných sviatkov 2019

Dátum: 17. 12. 2019

Otváracie hodiny obecného úradu a stavebného úradu počas Vianočných sviatkov 2019.

Výkup papiera 1

Výkup papiera

Dátum: 11. 12. 2019

12. decembra 2019 sa uskutoční výkup papiera.

ohňostroj

Oslávme Vianoce aj Silvester bezpečne

Dátum: 11. 12. 2019

Je tu vianočný čas. KR Hazz v Trenčíne pre Vás spracovalo propagačný materiál, aby sme tento sviatočný čas oslávili bezpečne.

logo

Požiar - najväčší strašiak panelákov a bytoviek

Dátum: 11. 12. 2019

KR HaZZ v Trenčíne vyzýva v súvislosti s nedávnou tragédiou v Prešove všetky správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Viac info v prílohe.

štatistika

Štatistické zisťovanie RÚ

Dátum: 9. 12. 2019

Štatistický úrad SR uskutoční štatistické zisťovanie od 09. decembra 2019 do 11. januára 2021.

Účelom štatistického zisťovania bude o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

3. adventná nedeľa - Vianočné predstavenie 2

3. adventná nedeľa - Vianočné predstavenie

Dátum: 6. 12. 2019

Obec Melčice-Lieskové v spolupráci v Rímskokatolíckym farským úradom v Adamovských Kochanovciach Vás srdečne pozýva na sviatočnú 3. adventnú nedeľu, strávenú v duchu vianočných tradícií - dňa 15. septembra 2019 o 17:30 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Adamovských Kochanovciach.
Účinkujúci: Detský folklórny súbor KORNIČKA, Folklórny súbor ŠKRUPINKA
Pre záujemcov obec zabezpečila autobus, ktorý bude odchádzať o 17:00 hod. od Domu Dolina a postupne stáť na všetkých autobusových zastávkach smerom do Adamovských Kochanoviec.

Vianočný koncert vážnej hudby 1

2. adventná nedeľa - Vianočný koncert vážnej hudby

Dátum: 6. 12. 2019

Obec Melčice-Lieskové v spolupráci s Evanjelickým a. v. farským úradom v Adamovských Kochanovciach Vás srdečne pozýva na "Vianočný koncert vážnej hudby", dňa 8. decembra 2019 o 16:30 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Adamovských Kochanovciach. Bližšie info v prílohe.

Mikuláš 1

Mikuláš

Dátum: 27. 11. 2019

Obec Melčice-Lieskové pozýva všetky deti na Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočný stromček v našej obci dňa 5. decembra 2019 o 17:00 hod. pri Obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom.
Bližšie info v prílohe.

PREDVIANIČNÝ ČAS S OBCOU MELČICE-LIESKOVÉ A UKONČENIE ROKA 2019 1

PREDVIANOČNÝ ČAS S OBCOU MELČICE-LIESKOVÉ A UKONČENIE ROKA 2019

Dátum: 20. 11. 2019

Pripravili sme pre Vás sviatočný december. Najskôr príde Mikuláš, súťaž v prednese tvorby Jána Smreka, adventné koncerty v kostoloch v Adamovských Kochanovciach a rok 2019 ukončíme kapustnicou pri Obecnom úrade v Melčiciach-Lieskovom.
Viac info v prílohe!

SMREKOVO - regionálna súťaž v prednese tvorby Jána Smreka 1

SMREKOVO - regionálna súťaž v prednese tvorby Jána Smreka

Dátum: 13. 11. 2019

Obec Melčice-Lieskové v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne - Vás pozýva na II. ročník regionálnej súťaže v prednese tvorby Jána Smreka SMREKOVO, ktorá sa bude konať dňa 13. 12. 2019 o 9.00 hod. v "Svadobke" v Melčiciach-Lieskovom.

voľby

Voľby do NR SR - informácia pre voľbu poštou

Dátum: 12. 11. 2019

Oznámenie poštovej a e-mailovej adresy obce Melčice-Lieskové na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

coop

Oznámenie o zatvorení predajne

Dátum: 11. 11. 2019

Potraviny COOP Jednota Trenčín SD, predajňa Zemianske Lieskové č. 291 bude do 31. decembra 2019 zatvorená.

klub

Divadelné predstavenie "Klubovňa"

Dátum: 6. 11. 2019

Divadlo Lusian pri CVČ Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na komédiu zo života "KLUBOVŇA".
Kde: Kultúrny dom Ivanovce
Kedy: 10. novembra 2019 o 15,00 hodine
Vstupné dobrovoľné

voľby

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 6. 11. 2019

Predseda NR SR vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Stavebný úrad zatvorený! 1

Stavebný úrad zatvorený!

Dátum: 28. 10. 2019

V dňoch od 28. 10. – 31. 10. 2019 bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu školenia.

papier

Výkup papiera

Dátum: 25. 10. 2019

V pondelok 4. novembra 2019 sa uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické výrobky.

ele

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 24. 10. 2019

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektriny v pondelok 28. októbra 2019 od 8 - 15 hodiny. Súpisné čísla sú uvedené v prílohe.

sviečka

Ekumenická spomienka

Dátum: 23. 10. 2019

Obec Melčice-Lieskové Vás pozýva na pietnu Ekumenickú spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých 1. novembra 2019 o 15.00 hodine v DS v Melčiciach.

23. október 2019 - úprava úradných hodín 1

23. október 2019 - úprava úradných hodín

Dátum: 18. 10. 2019

Dňa 23. 10. 2019 (v stredu) bude z technických príčin obecný úrad otvorený len do 10:00 hod.

Knižnica bude tiež zatvorená!

Stavebný úrad bude otvorený ako obvykle do 17:30 hod.

Zobrazené 871-900 z 1116

Život v obci

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy