Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Kontakt

O našej obci na internete

Prameň Kyselka TE-26 – Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 1,5 km severozápadne od obce v Kamennej doline, nad pravou stranou potoka v poliach, v malom hájiku. Prístup poľnou cestou autom. Prameň je zachytený do betónových skruží, krytý betónovou platňou a osadený ručnou piestovou pumpou. V blízkosti sa nachádza lavička a ohnisko. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi Zdroj: http://www.saz­p.sk/


Oblastný futbalový zväz Trenčín – Dospelí – Majstrovstvo Oblasti – sezóna: 2005/2006
 

Biele Karpaty – Zopár informácií o našom regióne.


Flags Of The World website – Melcice-Lieskové (Slovakia) – Ďalšie inrmácie o obci na portále ktorý obsahuje vlajky všetkých a obcí, miest, štátov.


SlovakGuide – Melčice – Lieskové – Ďalšia zmienka o našej obci.
 

International Civic Heraldry – Slovakia: Melčice – Lieskové – Erb našej obce v celosvetovo známom projekte.
 

obce.info – Iba niečo málo o obci.


Spoločný obecný úrad v Trenčíne (SOcÚ) – Bol zriadený na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania po zrušení Okresných úradov. Túto činnosť SOcÚ v Trenčíne vykonáva pre 27 obcí – ako stavebných úradov.


Wikipedia – Melčice -Liekové – Niečo o našej obci na WIKIPÉDIA.ORG


Muzeum.SK – Melčice -Lieskové – Zopár informácií na portále www.muzeum.sk

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

kondolencia

sviečka

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy