Melčice - Lieskové
Obec Melčice - Lieskové

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2020

2020

2020

2019

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_6_2019_dane_a_poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,17 kB

2019

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Melčice-Lieskové

VZN o nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,09 kB

2019

2019

2019

VZN č. 1/2019

VZN č.1/2019 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Melčice - Lieskové
DOC190319-19032019091302.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

2016

VZN_7_2016

VZN_7_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,41 kB

2016

VZN_5_2016

VZN_5_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB

2016

VZN_4_2016

VZN_4_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,01 MB

2016

VZN_2_2016_ODPADY

VZN_2_2016_ODPADY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,55 MB

2015

2015

2015

2013

VZN č.2/2013 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie na území obce Melčice-Lieskové

VZN_2_2013.pdf_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,11 kB

2011

Dodatok k VZN

Dodatok_k_VZN_2011-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,78 kB

2009

2009

VZN2/2009

DOC-VZN2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,31 kB
Zobrazeno 1-20 z 30

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

sv

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Virtuálny cintorín

Kompostovanie

            Kompostovanie

SMS správy