Menu
Obec Melčice - Lieskove
ObecMelčice - Lieskové
RSS

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 12. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010632020

2023/135

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

27. 11. 2023

Zmluva o prenájme priestorov v budove Novákovec

2023/134

35,00 EUR

Ivaňová Lýdia

Obec Melčice-Lieskové

15. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/133

0,00 EUR

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

15. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/132

126,00 EUR

Monika Rašičová - KVETINÁRSTVO NEZÁBUDKA

Obec Melčice-Lieskové

8. 11. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/131

250,00 EUR

Vaňo Tomáš

Obec Melčice-Lieskové

30. 10. 2023

Dohoda č. 23/13/010/35 o pomoci v hmotnej núdzi

2023/130

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Melčice-Lieskové

30. 10. 2023

Zmluva č. B/155/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/129

100,00 EUR

Šikuda Slavomír, Ing.

Obec Melčice-Lieskové

30. 10. 2023

Zmluva č. B/303/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/128

50,00 EUR

Brezováková Iveta

Obec Melčice-Lieskové

23. 10. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/127

60,00 EUR

Ondrášková Mária

Obec Melčice-Lieskové

23. 10. 2023

Zmluva č. B/16/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/126

100,00 EUR

Juriš Marek

Obec Melčice-Lieskové

12. 10. 2023

Zmluva č. 2023/0551 o poskytnutí dotácie

2023/125

1 400,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Obec Melčice-Lieskové

12. 10. 2023

Zmluva č. A/357/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/124

50,00 EUR

Režný Ján

Obec Melčice-Lieskové

12. 10. 2023

Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022

2023/123

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

12. 10. 2023

Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022

2023/122

0,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

9. 10. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/121

60,00 EUR

Ondrášková Mária

Obec Melčice-Lieskové

4. 10. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/120

60,00 EUR

Macurová Mária

Obec Melčice-Lieskové

4. 10. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R506-512-003-001

2023/119

0,00 EUR

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Miroregiónu Bošáčka

Obec Melčice-Lieskové

4. 10. 2023

Zmluva č. B/273/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/118

50,00 EUR

Michalcová Ľudmila

Obec Melčice-Lieskové

2. 10. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok s účinnosťou od 28. 09. 2023

2023/117

3 618,96 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Melčice-Lieskové

30. 9. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/116

500,00 EUR

Hudobná skupina Fanatik, zastúpená: Natália Majerechová

Obec Melčice-Lieskové

19. 9. 2023

Hromadná licenčná zmluva

2023/115

0,00 EUR

SOZA

Obec Melčice-Lieskové

18. 9. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok

2023/114

1 427,44 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Melčice-Lieskové

12. 9. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/113

60,00 EUR

Benková Andrea

Obec Melčice-Lieskové

8. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/80/2022

2023/112

28 970,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

8. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 300/79/2022

2023/111

28 800,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

6. 9. 2023

Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu - Dohoda o zmene zmluvnej strany

2023/110

0,00 EUR

Advokát CIBULKA, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

28. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023

2023/109

39 273,68 EUR

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

25. 8. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/108

60,00 EUR

Fabian Daniel

Obec Melčice-Lieskové

25. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/107

0,00 EUR

Slovenská pošta a.s.

Obec Melčice-Lieskové

21. 8. 2023

Kúpna zmluva

2023/106

2 895,00 EUR

LuMa Farm s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

16. 8. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. 309070AQH3

2023/105

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Melčice-Lieskové

8. 8. 2023

Poistná zmluva č. 2409143333

2023/104

1 214,28 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Melčice-Lieskové

4. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí príspevku na činnosť

2023/103

25 000,00 EUR

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

2. 8. 2023

Zmluva č. 10/2023 o poskytnutí dotácie

2023/102

8 250,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

31. 7. 2023

Návrh flotilovej poistnej zmluvy

2023/101

73,14 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

27. 7. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5/2022

2023/100

0,00 EUR

AGRA, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

25. 7. 2023

Zmluva č. A/356/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/99

50,00 EUR

Vlčková Monika

Obec Melčice-Lieskové

24. 7. 2023

Návrh poistnej zmluvy číslo 1248153374

2023/98

154,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Obec Melčice-Lieskové

24. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. A641/2023 ŠZ o poskytovaní sociálnej služby v Senior Modrová, n. o.

2023/97

0,00 EUR

Senior Modrová, n.o.

Obec Melčice-Lieskové

19. 7. 2023

Zmluva č. B/309/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/96

50,00 EUR

Malíková Anna

Obec Melčice-Lieskové

19. 7. 2023

Zmluva č. B/225/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/95

50,00 EUR

Malíková Anna

Obec Melčice-Lieskové

18. 7. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/94

60,00 EUR

Michaličková Anna

Obec Melčice-Lieskové

6. 7. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/93

60,00 EUR

Roman Mlčúch

Obec Melčice-Lieskové

3. 7. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/92

500,00 EUR

Moštenskí pajtáši

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

2023/91

700,00 EUR

Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2023/90

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2023/89

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2023/88

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2023/87

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

30. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2023/86

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

29. 6. 2023

Kúpna zmluva

2023/85

12 500,00 EUR

Raczka-Ruchomosci Raczka Tomasz

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2023/84

0,00 EUR

Ing. Michal Klenko

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/83

0,00 EUR

H&H corporation, s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/82

0,00 EUR

Monika Urbanová

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/81

0,00 EUR

Jarmila Lichnerová

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/80

0,00 EUR

Alena Spačková

Obec Melčice-Lieskové

26. 6. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/79

0,00 EUR

PE.PE s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

23. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2023/78

23 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2023/77

102,38 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/76

700,00 EUR

Hill Ján - SUNRAIN

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/75

200,00 EUR

Chromý Peter - DJ Cesto

Obec Melčice-Lieskové

16. 6. 2023

Zmluva č. B/24/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/74

100,00 EUR

Duda Miroslav

Obec Melčice-Lieskové

13. 6. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/73

60,00 EUR

Fabian Martin

Obec Melčice-Lieskové

13. 6. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/72

60,00 EUR

Janigáčová Katarína

Obec Melčice-Lieskové

13. 6. 2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2023/71

6 000,00 EUR

HELENSON s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

5. 6. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

2023/70

174 871,53 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Melčice-Lieskové

31. 5. 2023

Zmluva č. B/262/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/69

50,00 EUR

Mráziková Jaroslava, Mgr.

Obec Melčice-Lieskové

29. 5. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/68

60,00 EUR

Macek Ján

Obec Melčice-Lieskové

26. 5. 2023

Zmluva č. 9/2023 o poskytnutí dotácie

2023/67

500,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce

Obec Melčice-Lieskové

25. 5. 2023

Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí dotácie

2023/66

224,00 EUR

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

25. 5. 2023

Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie

2023/65

1 010,00 EUR

JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

24. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2023/64

2 850,00 EUR

Ing. Marián Faško, PhD., audítor SKAU, číslo licencie 242

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/63

60,00 EUR

Capák Dušan

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva č. A/263/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/62

100,00 EUR

Koteková Elena

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva č. A/60/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/61

50,00 EUR

Koteková Elena

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva č. A/8/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/60

50,00 EUR

Koteková Elena

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04. 10. 2021

2023/59

0,00 EUR

ZENAX s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva č. 8/2023 o poskytnutí dotácie

2023/58

500,00 EUR

Rímskokatolícky farský úrad Adamovské Kochanovce

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2023

Zmluva č. 6/2023 o poskytnutí dotácie

2023/57

50,00 EUR

ILCO klub stomikov Trenčín

Obec Melčice-Lieskové

19. 5. 2023

Zmluva o bezodpatnom užívaní nehnuteľnosti

2023/56

0,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

19. 5. 2023

Dohoda o skončení zmluvy o nájme

2023/55

0,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

19. 5. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/54

60,00 EUR

Kmeťo Ľuboš

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2023

Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie

2023/53

670,00 EUR

JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Melčice

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2023

Zmluva č. 5/2023 o poskytnutí dotácie

2023/52

168,00 EUR

ZO SZPB Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2023

Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí dotácie

2023/51

400,00 EUR

Občianske združenie folklórnej skupiny Kolovrátok Melčice

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070AQH3

2023/50

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Melčice-Lieskové

10. 5. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/49

60,00 EUR

Fabianová Soňa, Mgr.

Obec Melčice-Lieskové

5. 5. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/48

60,00 EUR

Breznický Marián

Obec Melčice-Lieskové

2. 5. 2023

Zmluva č. 1423084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2023/47

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Melčice-Lieskové

2. 5. 2023

Zmluva č. A641/2023 ŠZ o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby

2023/46

0,00 EUR

Senior Modrová, n.o.

Obec Melčice-Lieskové

24. 4. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/45

500,00 EUR

DS BAND Peter Šedivý

Obec Melčice-Lieskové

24. 4. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/44

45,00 EUR

Škulec Lukáš

Obec Melčice-Lieskové

21. 4. 2023

Zmluva č. A/354/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/43

50,00 EUR

Križko Miloslav

Obec Melčice-Lieskové

21. 4. 2023

Kúpna zmluva

2023/42

95,00 EUR

Ušiaková Blanka

Obec Melčice-Lieskové

20. 4. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/41

45,00 EUR

Juricová Janka

Obec Melčice-Lieskové

5. 4. 2023

Zmluva č. 641/2023 o poskytovaní sociálnej služby v Senior Modrová, n. o., Modrová 298, 916 35

2023/40

0,00 EUR

Senior Modrová, n.o.

Obec Melčice-Lieskové

4. 4. 2023

Mandátna zmluva

2023/39

9 990,00 EUR

Tomáš Pavlík s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

3. 4. 2023

Zmluva o hudobnej produkcii

2023/38

1 100,00 EUR

Dechová hudba Legrúti z. s.

Obec Melčice-Lieskové

30. 3. 2023

Dodatok k poistnej zmluve č. 2408325379

2023/37

0,00 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Melčice-Lieskové

30. 3. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20198126

2023/36

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Melčice-Lieskové

30. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2023/35

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Melčice-Lieskové

24. 3. 2023

Nájomná zmluva č. 2023/1

2023/34

43,00 EUR

Monika Kvasnicová, Ľuboš Kvasnica

Obec Melčice-Lieskové

23. 3. 2023

Zmluva č. A/99/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/33

0,00 EUR

Bulková Mária

Obec Melčice-Lieskové

22. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2023/32

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Melčice-Lieskové

22. 3. 2023

Kúpna zmluva

2023/31

33 352,80 EUR

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

20. 3. 2023

Zámenná zmluva

2023/30

0,00 EUR

Tomáš Ondrkál

Obec Melčice-Lieskové

17. 3. 2023

Kúpna zmluva

2023/29

1,20 EUR

Prochádzka Petr

Obec Melčice-Lieskové

13. 3. 2023

Zmluva o dielo

2023/28

38 013,18 EUR

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

13. 3. 2023

Zmluva o výkone prác

2023/27

0,00 EUR

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

6. 3. 2023

Zmluva č. A/73/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/26

100,00 EUR

Tehlárová Veronika

Obec Melčice-Lieskové

6. 3. 2023

Zmluva č. B/139/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2023/25

50,00 EUR

Tehlárová Veronika

Obec Melčice-Lieskové

3. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/24

0,00 EUR

PE.PE s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

3. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2023/23

0,00 EUR

SURGE s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

3. 3. 2023

Zmluva o nájme dopravných prostriedkov

2023/22

200,00 EUR

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

3. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/21

200,00 EUR

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

1. 3. 2023

Zmluva č. A/353/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2023/20

50,00 EUR

Ján Beňo

Obec Melčice-Lieskové

28. 2. 2023

Zmluva o nájme strojov a zariadení

2023/19

200,00 EUR

Obecný podnik Melčice-Lieskové, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

22. 2. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2023/18

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

22. 2. 2023

Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie

2023/17

8 250,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

16. 2. 2023

Poistná zmluva č. 2408844975

2023/16

30,00 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Melčice-Lieskové

16. 2. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/22

2023/15

174 871,53 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Melčice-Lieskové

16. 2. 2023

Servisno-materiálová zmluva - Dodatok č. 1

2023/14

0,00 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Obec Melčice-Lieskové

8. 2. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/13

45,00 EUR

Emília Struhárová

Obec Melčice-Lieskové

6. 2. 2023

Zmluva o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov

2023/12

0,00 EUR

Dedinské ochotnícke divadlo EL-TE-TE LEN TAK TAK, Ing. Mária Berithová

Obec Melčice-Lieskové

2. 2. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/11

700,00 EUR s DPH

Občianske združenie MLADÍK, organizačná zložka HS GRAND

Obec Melčice-Lieskové

31. 1. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/10

45,00 EUR + spotrebované energie

Mgr. Gabriela Šebeňová

Obec Melčice-Lieskové

31. 1. 2023

Zmluva o účinkovaní

2023/9

200,00 EUR s DPH

Chromý Peter - DJ Cesto

Obec Melčice-Lieskové

30. 1. 2023

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete

2023/8

30,00 EUR ročne

Slovenský hydrometeorologický ústav

Obec Melčice-Lieskové

25. 1. 2023

Dodatok č. 23 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 550 015 11

2023/7

0,00 EUR podľa prílohy

Marius Pedersen, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

25. 1. 2023

Dodatok č. 4 ku Zmluve o zbere a preprave triedených zložiek komunálneho odpadu č. 550 015 54

2023/6

0,00 EUR podľa prílohy

Marius Pedersen, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

25. 1. 2023

Dodatok č. 8 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 550 015 21

2023/5

0,00 EUR podľa prílohy

Marius Pedersen, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

18. 1. 2023

Zmluva o grantovom účte

2023/4

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

5. 1. 2023

Mandátna zmluva

2023/2

180,00 EUR s DPH

Ing. Zdenko Kopunec

Obec Melčice-Lieskové

3. 1. 2023

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2023/3

45,00 EUR + spotrebované energie

Ing. Martina Capáková

Obec Melčice-Lieskové

2. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2022

2022/104

0,00 EUR podľa pôvodnej zmluvy

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

30. 12. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/1

0,00 EUR nájom + energie

H&H corporation, s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

30. 12. 2022

Zmluva o dielo

2022/103

9 669,48 EUR s DPH

Juraj Vlado KOMPLEX

Obec Melčice-Lieskové

30. 12. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Dom Dolina v Melčiciach-Lieskovom

2022/102

33,00 EUR cena za 1 deň

Kuchta Pavol

Obec Melčice-Lieskové

26. 12. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/101

45,00 EUR + spotrebované energie

Guga Dušan

Obec Melčice-Lieskové

15. 12. 2022

Dodatok č. 2 K zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1727/2016

2022/100

neuvedená

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Obec Melčice-Lieskové

13. 12. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/99

1 228,61 EUR s DPH

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

12. 12. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/98

150,00 EUR

David Talian

Obec Melčice-Lieskové

9. 12. 2022

Zmluva o dielo

2022/97

250,00 EUR

Berithová Mária

Obec Melčice-Lieskové

8. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1010632020

2022/96

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

6. 12. 2022

Komisionárska zmluva

2022/95

10,00 EUR 10,00 € za kus

Literárne informačné centrum

Obec Melčice-Lieskové

6. 12. 2022

Zmluva o účinkovaní

202294

200,00 EUR

DFS Radosť

Obec Melčice-Lieskové

5. 12. 2022

Komisionárska zmluva

2022/93

10,00 EUR 10,00 € za kus

Literárne informačné centrum

Obec Melčice-Lieskové

23. 11. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/92

45,00 EUR + spotrebované energie

Eva Fabianová

Obec Melčice-Lieskové

9. 11. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/91

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

9. 11. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/90

127,98 EUR s DPH

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

9. 11. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/89

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

9. 11. 2022

Zmluva o dielo č. 6/2022

2022/88

16 755,35 EUR s DPH

CEVO, s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

4. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/87

0,00 EUR

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

19. 10. 2022

Zmluva o správe a servise IT

2022/86

0,00 EUR podľa priloženej objednávky

SH systém spol.s r.o.

Obec Melčice-Lieskové

19. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2022

2022/85

0,00 EUR podľa pôvodnej zmluvy

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

14. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 300/80/2022

2022/84

0,00 EUR cena je uvedená v Záložnej zmluve č. 300/80/2022

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

14. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 300/79/2022

2022/83

0,00 EUR cena je uvedená v Záložnej zmluve č. 300/79/2022

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

6. 10. 2022

Zmluva o umeleckom výkone

2022/82

280,00 EUR

Mestské kultúrne stredisko - Divadielko Galéria

Obec Melčice-Lieskové

6. 10. 2022

Zmluva č. A/352/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2022/81

50,00 EUR

Ondrušková Iveta, RNDr.

Obec Melčice-Lieskové

6. 10. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/80

2 000,00 EUR bez DPH

JKL production s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

5. 10. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/79

45,00 EUR + spotrebované energie

Ondrášková Mária

Obec Melčice-Lieskové

5. 10. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/78

45,00 EUR + spotrebované energie

Bebjaková Kristína

Obec Melčice-Lieskové

28. 9. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/77

153,58 EUR s DPH

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

27. 9. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/76

45,00 EUR + spotrebované energie

Fabian Daniel

Obec Melčice-Lieskové

21. 9. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/75

45,00 EUR + spotrebované energie

Marián Struhár

Obec Melčice-Lieskové

16. 9. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/74

45,00 EUR + spotrebované energie

Ďurišová Lenka

Obec Melčice-Lieskové

12. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/73

2 500,00 EUR s DPH

Ing. Marián Faško, PhD., audítor SKAU, číslo licencie 242

Obec Melčice-Lieskové

5. 9. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/72

45,00 EUR + spotrebované energie

rodina Ťazimová

Obec Melčice-Lieskové

5. 9. 2022

Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí

2022/71

156,00 EUR s DPH

RAMIRENT spol. s r.o.

Obec Melčice-Lieskové

22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/70

1 200,00 EUR

DRIETOMANKA - dychová hudba

Obec Melčice-Lieskové

22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/69

300,00 EUR

Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ.Štúra

Obec Melčice-Lieskové

22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/68

600,00 EUR

Hill Ján - SUNRAIN

Obec Melčice-Lieskové

22. 8. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/67

200,00 EUR

Chromý Peter - DJ Cesto

Obec Melčice-Lieskové

15. 8. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/66

45,00 EUR 45,00 € + spotrebované energie

Betáková Zuzana

Obec Melčice-Lieskové

8. 8. 2022

Záložná zmluva č. 300/79/2022

2022/65

0,00 EUR Cena je uvedená v Zmluve o úvere č. 300/79/2022

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

8. 8. 2022

Záložná zmluva č. 300/80/2022

2022/64

0,00 EUR Cena je uvedená v Zmluve o úvere č. 300/80/2022

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

8. 8. 2022

Zmluva č. 2022/0714 o poskytnutí dotácie

2022/63

1 300,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Obec Melčice-Lieskové

4. 8. 2022

Zmluva č. ZO/2022TNP20439-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2022/62

48,00 EUR mesačne

Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

4. 8. 2022

Dohoda o ukončení spolupráce

2022/61

0,00 EUR podľa pôvodnej zmluvy

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

1. 8. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2022/60

0,00 EUR podľa pôvodnej zmluvy

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Melčice-Lieskové

1. 8. 2022

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

2022/59

290,00 EUR cena za 1 rok

eSYST s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

29. 7. 2022

Zmluva o úvere č. 300/79/2022

2022/58

1 495 580,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Melčice-Lieskové

29. 7. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/57

45,00 EUR 45,00 € + spotrebované energie

Škulavik Ján

Obec Melčice-Lieskové

27. 7. 2022

Zmluva o prenájme priestorov v budove Kultúrny dom

2022/56

40,00 EUR

Michalech Augustín

Obec Melčice-Lieskové

21. 7. 2022

Zmluva č. U/11/2022 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Melčice

2022/55

20,00 EUR

Kaššová Ľubica

Obec Melčice-Lieskové

20. 7. 2022

Zmluva č. 10/2022 o poskytnutí dotácie

2022/54

8 250,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

15. 7. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/53

500,00 EUR

GALAKTIC, hudobná skupina

Obec Melčice-Lieskové

13. 7. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/52

45,00 EUR 45,00 € + spotrebované energie

Mazánková Zuzana

Obec Melčice-Lieskové

11. 7. 2022

Kúpna zmluva č. 8/2022

2022/51

0,00 EUR

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Obec Melčice-Lieskové

6. 7. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/50

45,00 EUR 45,00 € + spotrebované energie

Marián Struhár

Obec Melčice-Lieskové

1. 7. 2022

Zmluva o dielo č. 5/2022

2022/49

15 266,72 EUR s DPH

SAZOS s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

29. 6. 2022

Zmluva č. U/1/2022 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové

2022/48

20,00 EUR

Striežencová Tatiana

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2022

Kúpna zmluva č. 5/2022

2022/47

17 396,60 EUR s DPH

AGRA, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2022

Kúpna zmluva č. 4/2022

2022/46

135 582,00 EUR s DPH

AGRA, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

22. 6. 2022

Kúpna zmluva č. 3/2022

2022/45

12 541,20 EUR s DPH

AGRA, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

20. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 1/2022

2022/44

1 100,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Púchov

Obec Melčice-Lieskové

15. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní odborných poradenských služieb v oblasti územného plánovania č. 05/2022 zhotoviteľa

2022/43

40,00 EUR 40,00 € / hodinu bez DPH

AŽ PROJEKT s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

14. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2022/42

cena je uvedená v Zmluve o dielo 2022/7

EKO stavin s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

10. 6. 2022

Darovacia zmluva

2022/41

609,60 EUR obstarávacia hodnota 304,80 €/ks

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Melčice-Lieskové

7. 6. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021

2022/40

0,00 EUR cena je uvedená v Zmluve o dielo č. 4/2021

ZENAX s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

3. 6. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021

2022/39

0,00 EUR cena je uvedená v Zmluve o dielo č. 4/2021

ZENAX s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

2. 6. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/38

45,00 EUR + spotrebované energie

Vartová Mária

Obec Melčice-Lieskové

27. 5. 2022

Rozpočtové náklady - Miestna tržnica

2022/36-1

cena je uvedená v Zmluve o dielo č. 4/2022

PEMAL, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

26. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 3/2022

2022/37

129 055,38 EUR s DPH

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

25. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 4/2022

2022/36

36 881,44 EUR s DPH

PEMAL, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

23. 5. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/35

45,00 EUR + spotrebované energie

Michalcová Miriam

Obec Melčice-Lieskové

20. 5. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/34

45,00 EUR + spotrebované energie

Kotásek Igor

Obec Melčice-Lieskové

19. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

2022/33

0,00 EUR

T-MAPY s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/32

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet

2022/31

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2022

Kúpna zmluva

2022/30

559,20 EUR s DPH

Slovak Telekom, a.s.

Obec Melčice-Lieskové

17. 5. 2022

Kúpna zmluva

2022/29

1,00 EUR

VTP invest, s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

12. 5. 2022

Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Svadobka v Melčiciach-Lieskovom

2022/28

45,00 EUR + spotrebované energie

Juriš Štefan

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/27

500,00 EUR

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/26

500,00 EUR

Rímskokatolícky farský úrad Adamovské Kochanovce

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/25

400,00 EUR

Občianske združenie folklórnej skupiny Kolovrátok Melčice

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/24

50,00 EUR

ILCO klub stomikov Trenčín

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/23

168,00 EUR

ZO SZPB Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/22

231,00 EUR

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/21

590,00 EUR

JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Melčice

Obec Melčice-Lieskové

11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/20

980,00 EUR

JD Slovenska, ZO Melčice-Lieskové, časť Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

6. 5. 2022

Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

2022/19

0,00 EUR

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Obec Melčice-Lieskové

6. 5. 2022

Zmluva o dielo

2022/18

88 234,39 EUR s DPH

CEVO, s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

4. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022

2022/17

6 010,20 EUR s DPH

PEMAL, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

4. 5. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2021 zo dňa 04.10.2021

2022/16

0,00 EUR

ZENAX s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

2. 5. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2022/15

1,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Obec Melčice-Lieskové

2. 5. 2022

Zmluva č. 1422078 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2022/14

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Melčice-Lieskové

28. 4. 2022

Kúpna zmluva

2022/13

1 200,00 EUR

Radoslav Kuchta

Obec Melčice-Lieskové

28. 4. 2022

Zmluva o účinkovaní

2022/12

650,00 EUR

Hudobná skupina AMAZON

Obec Melčice-Lieskové

27. 4. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 94/2021/SŽG

2022/11

16,86 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Melčice-Lieskové

27. 4. 2022

Zmluva o Elektronickej službe Business24

2022/10

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

27. 4. 2022

Zmluva o Balíkovom účte

2022/9

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

27. 4. 2022

Zmluva o úvere č. 390/CC/22

2022/8

150 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Melčice-Lieskové

26. 4. 2022

Zmluva o dielo

2022/7

326 567,54 EUR

EKO stavin s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

20. 4. 2022

Mandátna zmluva

2022/6

1 700,00 EUR

Tomáš Pavlík s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

30. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

2022/4

1 002,00 EUR

M KREO, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

29. 3. 2022

Zmluva o dielo č. 2/2022

2022/5

9 361,80 EUR

PEMAL, s.r.o.

Obec Melčice-Lieskové

29. 3. 2022

Mandátna zmluva

2022/3

1 500,00 EUR

Tomáš Pavlík s. r. o.

Obec Melčice-Lieskové

24. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2022/2

14 820,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Melčice-Lieskové

9. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/1

8 250,00 EUR

Futbal - FK Melčice-Lieskové

Obec Melčice-Lieskové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

MELČICE-LIESKOVÉ informačné tabule

skúšobná verzia

Kompostovanie

            Kompostovanie

TRIEDENÝ ZBER KO v obci Melčice-Lieskové

triedený zber

triedený zber

Triedený zber KO

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽIEB

DOPADY MIGRAČNEJ KRÍZY OBCE MELČICE-LIESKOVÉ

  Dopady migračnej krízy obce Melčice-Lieskové

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Melčice - Lieskove Uprostred krásnej prírody

Ďalšie užitočné odkazy